รุ่น 1 พระมหาภูตะรูปสุวรรณจำปาคำยมบาลใจอ่อน

คุณสมบัติสินค้า:

มหาลาภวาสนาบารมี ปิยะเมตตาไมตรี อุดมโชคลาภ ปราบคุณไสย เสริมดวงสิริมงคลยิ่งนัก รายได้ร่วมบุญหอพยายมราชและร่วมสร้างพระธาตุดอยกลางอริยะสัจจัง เหลือจำนวนจำกัด!!

Share

 
 
 
รูปแบบ และความหมาย
 
 
ด้านหน้า
พระมหาภูตะรูปนี้สร้างตามรูปจำลองอดีตองค์พระยายมชาวทวารวดีนามว่าพระกาล ผู้ทรงพระเวทต้นสยามพร้อมชายา นั่งประทับม้าเสพนาง เหยียบอิ้น มี 6 ภูติและกุมารอารักขา ผูกอักขระมนต์ทุกสาย แม้แต่ภูตผียังเมตตาไม่ทำร้ายคอยช่วยเหลือผู้ทำดี หมายถึงสยบไสยะคุณภูติผีทุกประเภท

ด้านหลัง
ด้านหลังองค์ครู ฝังไม้แหย่แย้ อิ้นแก้ว สะเก็ดดาว และผงวิเศษล้วนๆๆๆ
ตรงกลาง คือ อิ้นแก้ว เป็
นสัญลักษณ์ของพ่อแม่หยินหยางสมดุลใช้ปรับสมดุลล้างอาถรรพณ์ และคติว่า พ่อแม่ย่อมให้กำเนิดบุตรและรักบุตรฉันใด ขอผู้ห้อยมหาภูตะนี้เป็นที่รักเมตตาอุปถัมภ์จากทุกคนที่เกิดจากพ่อแม่ฉันนั้น อิ้นนี้คือเมตตากรุณาแกะจากหินจุยเจียโป่งข่ามเสกนานเป็นปี ส่วนองค์ธรรมดาก็จะรองลงและเจือจางกับว่านยา
 
ข้อมูลความรู้ทั่วไป
 
 
พระ มหาภูตะรูปสุวรรณจำปาคำยมบาลใจอ่อนหอยมราช สร้างด้วยมวลสารอันหายาก มหาลาภวาสนาบารมีปิยะเมตตาไมตรีอุดมโชคลาภปราบคุณไสยเสริมดวงสิริมงคลยิ่ง นัก มีหลายเนื้อ พิเศษสร้างจำกัดเพื่อสมทบทุนบุญหอพยายมราช เพื่อทำกุศลโรงทาน ถวายสังฆทาน เทวตาพลี แผ่บารมีโปรดสัตว์พ้นวิบากภัย

องค์นี้ไม่มีวันเสื่อมด้วยผงวิเศษสายหลวงปู่ทิม หลวงปู่ทาบ หลวงปู่ผินะ และนานาอริยะอาจารย์ว่านยาทางพม่า ธิเบต อินเดีย แขวนไว้ใช้ทางโลกในการหาทรัพย์งานเงินความรัก วาสนาบารมี โดยเฉพาะเพื่อตั้งตัว เกื้อชีวิตโลกอุปถัมภ์ธรรม

ท่านอาจารย์ได้ขอบารมีองค์มหาพรหมยมราชประจุวิชาแล้ว ช่วยดลจิตดลใจ ติดต่อเจรจาค้าขาย เลื่อนยศ วาสนา ตำแหน่ง มีผู้คอยเตือนภัยติดตา
 
รายละเอียด
 
 
พระมหาภูตะรูปสุวรรณจำปาคำยมบาลใจอ่อน
เนื้อพิเศษ มี 31 องค์
องค์ครูพิเศษ ปั๊มแรกแก่มวลสารมี 1 องค์ 100,000 บาท ท่านอาจารย์ไม่ออกให้บูชา ไว้ห้อยเองเพราะเห็นผลมาแล้ว
องค์ก้นครก 1 องค์ ถวายไว้หอพร
ะยายมราช
องค์ครูให้ช่างสร้าง 1 องค์
องค์ครูแยก 1 องค์
องค์ประธาน 2 องค์

เหลือออกบูชาองค์ครูพิเศษเพียง 25 องค์ เป็นยอดมวลสารว่านยาอาถรรพณ์น้ำมันจากไทยลานนาจีนพม่าเงี้ยวไทยใหญ่กะเหรี่ยงลาวเขมรไทลื้อสิบสองปันนาเชียงตุงต้าลี่ทวารวดี ศรีธรรมราช พุกาม ธิเบต ภูฏาน ฝรั่งเศส บรูไน ครบรอบมายาศาสตร์สากลใช้ทาง
โลกล้วนๆๆๆ (แต่หากใช้ทางธรรมควรใช้มหาเจติยะแทน)
 
(1) เนื้อองค์ครู : สร้างเพียง 25 องค์ ทำบุญองค์ละ 10,000 บาท (หมดแล้ว!!)
โปรดเศรษฐีสำหรับผู้มีบุญมีวาสนาสร้างพิเศษมาก บรรจุตะกรุดทองคำ อิ้นแก้ว สะเก็ดดาวชิลีราคาเป็นหมื่นๆๆ ทำแค่ประธานหอพระยายมราช ชื่อผู้จองใส่แผ่นทองคำถวายพระยมราช ครูบาอาจารย์ทั้งหมด  สำหรับผู้มีบารมีเป็นเศรษฐีบุญ องค์สะเก็ดดาวพิเศษ 2 องค์ ตะกรุดทองคำมอบผู้สร้างบารมีสร้างหอพยายมราช
 

(2) เนื้อเศรษฐีอุปถัมภ์ : เหมาะในการเสริมส่งธุรกิจการงานให้เจริญยิ่งๆๆๆขึ้น
สร้าง108 องค์ ทำบุญองค์ละ 5,000 บาท (เหลือจำกัด)

(3) เนื้อเศรษฐีล้มลุก : สร้าง ในวันวาเลนไทน์ เหมาะสำหรับผู้ตั้งตัวเป็นผู้เจริญก้าวหน้าในทุกด้านๆให้ประสบมงคลชัย กลับร้ายกลายดี จากดีให้ดียิ่งขึ้น เจรจาค้าขายก้าวหน้า เจ้านายรักเมตตามหานิยม อุดมทรัพย์ การงานการเงินมั่นคงมั่งคั่ง
สร้าง 363 องค์ ทำบุญองค์ละ 2,000บาท (เหลือจำกัด)

(4) เนื้อกำเนิดเศรษฐี : เหมาะสำหรับผู้เริ่มชีวิตใหม่ให้มีทุนบารมีพัฒนาตนให้เป็นผู้มีวาสนา มีปิยะไมตรี
สร้าง 500 องค์องค์ละ 300 บาท


ทุกๆพระองค์ผ่านการประกอบพิธี ทางโลกวิญญาณ อัญเชิญองค์มหาพรหมยมราชและบริวารสร้าง ประจุพิมพ์ขึ้นด้วยมวลสารที่สุดในการขอพรทางโลก ให้ผู้รับไว้มีวาสนาบารมีเจริญทรัพย์ เจริญลาภ ทุกเนื้อจัดสร้างบูชาตามวาสนาของผู้รับ เพื่อยังกุศลโปรดสรรพวิญญาณและพระพุทธศาสนา ใช้ว่านยาผงวิเศษล้วนๆๆๆๆ ไม่มีทำซ้ำอีก
ฝากไว้ในโลกด้วยสุดยอดเครื่องรางอาถรรพณ์ที่รวมเวทวิทยาทุกสายในโลก

ชุดนี้ใช้สร้างบางส่วนประจุเป็นบริวารอารักขาพระเจดีย์พระธาตุเจ้าดอยกลาง ทั้ง 4 ทิศ จะประจุในหุ่นยนต์ฝังอาถรรพณ์ จึงเปิดให้บูชาบางส่วนจนกว่าจะฝังหม้อยาพระเวทและทวารยนต์ ใช้บนบอกอธิษฐานได้ทุกเรื่องไม่เกินกรรม องค์พระกาลและเหล่าภูติในหอยมราชจะช่วยเหลือ ให้หมั่นทำบุญอุทิศให้ท่าน

พระชุดนี้ใช้แก้อาถรรพณ์ของต่ำคุณไสยน้ำมันพรายทุกชนิด แม้แหลกเป็นผงก็ไม่เสื่อม คุมผีคุมภูติทุกชาติศาสนาจะอวยผลแก่คนดีปราบชนพาลให้ง่ายต่อการสร้างบารมี ผู้ใดมีไว้ดังมีกองทัพภูติคอยดูแลไม่ต้องเซ่นสรวงบูชา แต่ให้อุทิศผลบุญ นั่งสมาธิทำบุญให้ก็พอแล้ว ระลึกถึงองค์ยมราขและบริวารรักษาองค์พระ
 

คาถาบูชา
มนต์แผ่บุญกำกับพระยม (ใช้สวดเพิ่มกำลังยิ่งๆๆๆขึ้น)
"โอมยมะ มหาภูตา อิศะวะระ ธารณีสิทธิฮูม"

คาถาขอพร
"ยมะกาละสุนะโมโล นะโมพุทธายะ" 
พระชุดหอยมราชทั้ง 4 รุ่น สามารถเปลี่ยนใส่ได้ทั้งปี ดังนี้
 

เดือน มกราคม  พฤษภาคม  กันยายน  ข้างขึ้น รุ่น1  ข้างแรม  รุ่น 4
เดือน มีนาคม  กรกฎาคม  พฤศจิกายน  ข้างขึ้น รุ่น 2 ข้างแรม  รุ่น 3
เดือน สิงหาคม   เมษายน  ธันวาคม  ข้างขึ้น  รุ่น 3 ข้างแรม  รุ่น 1
เดือน กุมภาพันธ์  มิถุนายน  ตุลาคม  ข้างขึ้น  รุ่น 4 ข้างแรม รุ่น 2
 
เลือกใส่ตามวัน ตลอดปี

 
วันที่มีเลขรวม ได้ 1 3 7  แนะนำห้อยพระขุนแผน รุ่น 1
วันที่มีเลขรวม ได้ 2 4 6  แนะนำห้อยพระขุนแผน รุ่น 2
วันที่มีเลขรวม ได้ 8        แนะนำห้อยพระขุนแผน  รุ่น 3
วันที่มีเลขรวม ได้ 9        แนะนำห้อยพระขุนแผน 
รุ่น 4 
 
**หรือจะใส่ยกชุดทั้ง 4 องค์ก็ได้
 

สนใจร่วมบูชา
แจ้งชื่อและที่อยู่มาที่ E-mail : wairutmunee@hotmail.com


หรือสอบถามเพิ่มเติม 
โทร. 08-3579-5836

**สำหรับท่านที่ไม่สะดวกมารับด้วยตัวเองต้องการให้จัดส่งถึงบ้าน
ให้โอนค่าจัดส่งเพิ่ม 50 บาท จะจัดส่ง EMS ไปให้ค่ะ

 

มีคนถามว่าพระชุดขุนแผนนี้สร้างมาแต่ละรุ่นดีอย่างไร...ก็ขอชี้แจงดังนี้
รุ่น 1: มหาภูติยมราช แรงเร็วเห็นผลทุกเรื่องไม่เกินกรรม

รุ่น 2: พระขุนแผนมหาละลวยหน้าทองสร้างถวายหลวงปู่ฤาษี
จะมีแต่คนอุปถัมภ์เจ้านายรักเมตตามีผู้เกื้อกูลป้องกันแคล้วคลาด

รุ่น 3: ท่านขุนป้อเลี้ยง ช่วยตั้งเนื้อตั้งตัวค้าขายดีร่ำรวยเสริมดวงและกันภัย

รุ่น 4: ขุนแผนบรมครู จะสร้างให้แรงที่สุดแล้วแต่ใช้ปิดวิชาไม่สร้างอีก
ถือว่าสูงสุดในสายยมราชเพราะจะสร้างตอนเป็นนักพรตเสกตอนบวชครบสมดุลโลกและธรรม


แล้วแต่ชอบ ตามปัจจัยมีกำลังขนาดใดบูชาเนื้อนั้นชุดนั้นเพราะทุกรุ่นเริ่มมีประสบการณ์

พระในตระกูลยมราชทุกองค์ ไม่เป็นปัญหากับเจ้าที่ผีบ้านผีเรือน
ถ้าไปแค่กำหนดใจเชิญท่านก็ใช้ได้
ใช้คุมดูแลภูติผีปีศาจทุกชนิด ป้องกันพวกวิญญาณชั่วร้ายเทวดาเกเรคนพาล
ผีร้ายวิญญาณร้ายจะกลับใจมาเมตตา
ได้รับการปกป้องจากภูติผีทั้งปวงเหมือนใบเบิกผ่าน
ไสยะคุณอันใดทำร้ายมิได้
องค์มหาภูตรูปยมราช และองค์บรมครูยมราชจะมีกำลังต่อต้านสูงสุดป้องกันคำสาปแช่งได้
ผู้คิดร้ายจะได้รับผลสนองกลับ
ผู้ใช้พระขอพรในทางอกุศลข่มเหงผู้อื่นจะต้องคำสาป 7 เท่า
ผู้ใช้ควรระวังรักษาศีล 5
หมั่นทำทานบารมี
ปล่อยปลาปล่อยสัตว์
หากสำเร็จผลปรารถนาควรทำบุญอุทิศแค่องค์ยมราชทุกๆๆๆพระองค์และบริวาร
ควรเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยจะมีอานุภาพสูงสุดแล้วแผ่บุญให้องค์ท่านด้วย


 

"พระองค์ยมเจ้า
ผูกเค้าคาถา
พิศนูครูบา
ประจุเสกไว้
มหานิยมคนรักเห็นใจ
เรียกทรัพย์ข้าวของเงินทอง
ป้องกันวิบาก
อดอยากร้อนท้อง
อยู่ม่วนบ่หมอง
ชื่นบาน
อธิษฐานไว้
คุณมหาศาล
มั่งมีทรัพย์ศฤงคาร
ไพรีมอดสิ้น"

เป็นปริศนาองค์บรมครูยมราชที่สร้าง

Powered by MakeWebEasy.com