ขอเชิญร่วมบุญมหาทานบารมี จุลกฐินทอฝ้ายสายบุญ บ้าน วัด โรงเรียน ณ วัดนาตุ้ม วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2561

Last updated: Jul 2, 2011  |  986 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวสารงานบุญ

ขอเชิญร่วมบุญมหาทานบารมี 
จุลกฐินทอฝ้ายสายบุญ บ้าน วัด โรงเรียน ณ วัดนาตุ้ม    
ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง จ.แพร่ 
 
 วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2561

 มีการสวดเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันพระ 
เพื่อถักทอผ้าสายบุญจุลกฐิน
 
ทุนปัจจัย สร้าง พระธาตุเววาทะภาษีต์สะหรี๋เวียงเชียงชื่น

   

"ขออายุวรรณะสุขะพละ สวัสดีสิริมงคล จงมีแด่ทุกท่าน 
เจริญอริยะทรัพย์ โภคทรัพย์ ได้พัฒนาทานศีลภาวนา กุศลบารมี ตราบพระนิพพานเทอญ"  
 
กำหนดการงานบุญบารมี จุลกฐินพระรัตนตรัยบูชา
วัดนาตุ้ม ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง จ.แพร่ 
 
วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561
วันดา
 
วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561
เวลา05.00น.    บวงสรวงเทวดา สาวพรหมจรรย์เก็บฝ้าย  ฟ้อนบวงสรวงบูชา
เวลา06.00น.    ไหว้พระรับศีล                      
                     พระสงฆ์สวดเบิกวัดนาตุ้ม (พระ 5 รูป)                      
                     สวดตั๋น(พระ 9 รูป)                     
                     เริ่มปั่นฝ้ายทอผ้ากฐิน
เวลา09.00น.    สวดตั๋น เทศนา พุทธาภิเษก
เวลา11.00น.    ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสามเณร
เวลา13.00น.    สวดเบิกวัดศรีดอนคำ
                     สวดตั๋น    
                     เทศนา มหาวิบาก
เวลา17.00น.    สวดเบิกวัดโพธิ์บ้านปิน
                     สวดตั๋น   
                     เทศนา ทิพยมนต์  
 
***** กาดมั่วครัวผญ๋า ยามแลง   ขันโตก
จ๊อยซอ การแสดงของชมรมพื้นบ้านล้านนา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การแสดงของ กลุ่มแม่บ้าน  เยาวชน  โรงเรียน
ถวายบูชา สร้างจิตสำนึกสืบสานภูมิปัญญาของชุมชนร่วมกัน
โขน  ฟ้อนบวงสรวง จากวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย
 
เวลา21.00น.   สวดตั๋น  เทศนา นิพพานสูตร
เวลา23.00น.   สวดตั๋น   เทศนา อานิสงค์กฐิน
                    (จุลกฐิน)
                    ปาระมีปันจั๊น 
                    คาถาพัน            
                                
 *** มีโรงทานตลอดวัน *** 
 
วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561
เวลา00.01น.   ปั่นฝ้าย ย้อมทอผ้า
เวลา04.00น.   กวนข้าวทิพย์มธุปายาส
เวลา05.00น.   เก็บผ้าจุลกฐินใส่ที่บูชาหน้าพระเจ้า พร้อมปัจจัยไทยทาน สังฆทาน และบริวาร
เวลา06.00น.   สวดเบิกวัดห้วยหม้ายบ้านลู
                    เทศนาธรรมจักร
เวลา09.00น.   พระสงฆ์สวดตั๋น
                    ถวายทานบารมีจุลกฐิน
เวลา11.00น.   ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ญาติโยมกรวดน้ำรับพร
 
** การสวดตั๋น คือเจริญพุทธมนต์พระปริตร ทุกบทแบบลานนา

 
คำไหว้
พระเจติยะรัตนะวัชระมณีธาตุบูชา
(พระธาตุเววาทะภาษีต์ สะหรี๋เวียงเชียงชื่น)
วัดนาตุ้ม เมืองลอง จังหวัดแพร่

ตั้งนะโม ๓ จบ
แล้วว่า
 
พุทธะคุณณังอนันตัง
พุทธะคุณณังอปมาโณ
อปมาโณพุทโธ  สูญโญพุทธัง
พุทธานุสติอะระหังพุทโธ
โสธายะพุทธัง
นิพพานัง ปรมัง สุขัง
อมละวะจะยะสะวาหุม
(๙ จบ)
ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง
ที่ระลึก ที่บูชา ที่ตั้งมั่น
ขอลมหายใจของข้าพเจ้า
มีในพระพุทธเจ้า
ตราบพระมรรคผลนิพพาน
ขอคุณพระพุทธเจ้ารักษาข้าพเจ้า
สิทธิทุกประการเทอญ
อายุ วรรณะ สุขะ พละ
เจริญอริยะทรัพย์ โภคทรัพย์
บุญกุศลบารมี
ตราบมรรคผลนิพพานเทอญ
 
พระลามะจื้อไห่รินโปเช่
กองบุญหมื่นฟ้า และคณะศิษย์
ศรัทธาวัดนาตุ้ม  เมืองลอง
สร้างถวายเป็นพระรัตนตรัยบูชา
สืบพระพุทธศาสนา
ขอบิดามารดา ญาติกา ผู้มีคุณ
สรรพชีวิตจงมีแต่สุขสันติ
ตราบมรรคผลนิพพาน 

Powered by MakeWebEasy.com