ขอเชิญทุกท่านร่วมบุญมหาสังฆทาน ถวายปัจจัย ไทยทาน กองบุญข้าวสาร กองทุนเลี้ยงพระสงฆ์และแม่ชี รวมจำนวนกว่า 12000 รูป กับพระวัชราจารย์ซาหลักซือ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 นี้

Last updated: Jul 2, 2011  |  1068 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวสารงานบุญ

ขอเชิญทุกท่านร่วมบุญมหาสังฆทานกับพระวัชราจารย์ซาหลักซือ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 นี้

ทุกท่านสามารถร่วมบุญถวายปัจจัย ไทยทาน
กองบุญข้าวสาร กองทุน
เลี้ยงพระสงฆ์และแม่ชี
รวมจำนวนกว่า 10000 รูป ในเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า 

เพื่อสืบพระพุทธศาสนาและยังกุศลจิตอุทิศผลบุญแก่สรรพชีวิต


ท่านซาหลักซือจะถวายมหาสังฆทานพระสงฆ์และแม่ชีกว่าหมื่นรูป
ในวันที่ 11
 พฤศจิกายน 2560
 นี้
 


 
 
สามารถร่วมบุญได้ตามศรัทธา
สนใจร่วมบุญ
หรือสอบถามเพิ่มเติม 
โทร. 081-910-6300
Line id: 10000fah
นะโมคุรุเบพระวัชราจารย์ปาจันตาถูปานา ซาซือหลี

ประวัติพระวัชราจารย์ซาหลักซือ

ท่านสร้างวัดในประเทศไทย 2 วัด ที่พม่า 10 วัด และออกจาริกตลอด

ท่านซันลี่ฝ่าซือท่านเป็นคนเมืองส่วนเมี่ยว ไต้หวัน
ออกบวชเมื่ออายุ 24 ปี
ท่านใกล้ชิดกับพระอาจารย์ด้านพระวินัย (พระวินัยธร) เพื่อฝึกฝนปฏิบัติ
และมาฝึกกับพระบรมจารย์วัชระ กันจูเออวาฮูทูเค่อถู 
ฝึกทางวัชรยานเป็นเวลา 13 ปี
เสร็จแล้วท่านก็มาจัดโรงพิมพ์เผยแผ่พระพุทธศาสนาในปีค.ศ.1992 เดือนมีนาค
ท่านได้เข้าเงียบเก็บตัวปลีกวิเวก เป็นเวลา 5 ปี
ก็ได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาในทางภาคเหนือของไทยเขตชายแดน และพม่า
มีการทำบุญถวายทานช่วยเหลือพระสงฆ์
ในพม่าเมือง Keng Tong Wan Kyaut
ท่านได้ตั้งกองทุนถวายทานพระสงฆ์ 1000 รูปทุกวันตลอดมา

ที่พม่านี้ตั้ง Myanmar Permanent Daily Buddhist Offering Society
ในคศ 2003 เดือนมีนาคม ได้รับเกียรติจากรัฐบาลพม่า
แต่งตั้งเป็น อัคคะมหาสัทธัมมาโชติกะดาจาภัทธันตะถูปานะ 

พระอาจารย์ใหญ่ที่ถือโคมไฟแห่งธรรมในการส่องนำสรรพชีวิต (ดวงประทีปแห่งธรรมนำพาสรรพชีวิต)

ภายหลังท่านเห็นว่า เขตชนบทบางพื้นที่ยังไม่มีกองทุนถวายทานขึ้น
ท่านจึงตั้งใจตั้งจิตกุศลทาน
กองทุนถวายทานพระสงฆ์ตลอดชีพ
เพื่อเป็นทุนทำบุญพระสงฆ์ในพม่า 10000 รูป
อันเป็นการสร้างมหาทานบารมี เป็นมหาสังฆทานอันยิ่งบังเกิดกุศลยิ่งนัก
เป็นทุนเลี้ยงดูการศึกษาพระเณรในพม่า
ก่อนที่ท่านจะปลีกวิเวกเก็บตัวหลังจากการทำหน้าที่นี้ในพม่ากว่า 20 ปี

โดยในปีนีีท่านจะสร้างบุญใหญ่อันทำได้ยากยิ่ง คือ
ตั้งกองทุนเลี้ยงพระไว้เป็นประโยชน์กับสาธารณะกุศ

ขอเชิญทุกท่านร่วมทำมหาสังฆทานตั้กองทุนเลี้ยงพระเณรในพม่าที่ยากจนในชนบทเพื่อสืบพระพุทธศาสนา
และยังกุศลจิตอุทิศผลบุญแก่สรรพชีวิต
กับท่านซึ่งปัจจุบันท่านอายุ 75 ปีแล้ว
ทั้งนี้ท่านเป็นผู้เข้าใจในมหายาน วัชรยาน เถรวาทอย่างยิ่ง
มีจิตสงเคราะห์ เป็นการยังมหากุศลบารมี
สู่แดนพุทธเถรวาทอันหาทำได้ยากนัก
ที่มีพระผู้เชี่ยวชาญพระไตรปิฏกยิ่งร่วมกันงานกุศลของท่านพระอาจารย์ที่จัดตั้งไว้
1. Myanmar Permanent Daily Buddhist Offerring Society
2. Keng Tong Wan Kyaut Buddhist Teaching Center
3. Keng Tong Sasarna Nokegata Foundation
4. Thaipidaga Susanli Buddhist Monastery
5. Sanghapala Monastery 

Powered by MakeWebEasy.com