วิธีบูชาเทวดา ปรับพลังงานสถานที่เพื่อเสริมมงคลด้วยตนเอง สำหรับบ้านที่ไม่มีพระภูมิเจ้าที่ ตี้จู่เอี้ย

Last updated: 21 ธ.ค. 2554  |  65732 จำนวนผู้เข้าชม  | 


วิธีการบูชาเทวดาปรับพลังงานเพื่อเสริมมงคลในบ้านที่ไม่มีพระภูมิเจ้าที่ ไม่มีตี่จู่เอี๊ย ด้วยตนเอง

ก่อนจะกระทำการใดๆ ให้ไหว้พระเจริญสรณะคมณ์และขอศีล5ก่อน (ด้วยตนเอง)

1.ให้หา ต้นไพล หรือ ขมิ้น มาปลูก4ทิศของบ้าน (ถ้ามีบริเวณบ้าน) ไพลหรือขมิ้นจะเป็นข่ายอาคมป้องกันภูติ เปรต ที่ไม่ดีทั้งหลาย ถ้าไม่สามารถปลูกได้ครบทุกทิศให้ปลูกใส่กระถางหน้าบ้านหรือหลังบ้านก็ได้ , ให้ใช้ผงธูปจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือวัดที่มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ 9 วัดหรือยิ่งมากยิ่งดีใส่ในกระถาง , ให้ใช้น้ำมนต์มากวัดที่มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์รดและบรรจุแก้วโป่งข่าม  ข้าวตอกพระร่วง เหล็กน้ำพี้ ลงไปในกระถางด้วยจะดีมาก

 
กรวดน้ำอุทิศบุญทุกวัน ปักธูป 1 ดอก บำรุงบูชาด้วยหมาก 1 คำพลู 1 ใบ
ตั้ง นะโม 3 จบ แล้วกล่าว "อิติภูมิคงคาพระภุมมะเทวา เมตตาจิต อมเวสะภุสะ กันนะกันนะ สารพัดกันภูตากังเก ภูติผีเปรตอสรุกายคุณไสยภัย เวรมิจฉาอย่าได้มาใกล้ นะขับ โมไล่ พุทไป ธาจาก ยะสูญหาย บัดนี้ สิ่งดีๆๆจงมาสู่สิ่งไม่ดีจงออกไป บังเกิดแต่มงคล ณ  ที่นี้ ด้วยบุญทานศีลภาวนา เทอญ" ต่อด้วย  "อะระหังพุทโธ"  7 จบ ใช้สวดรดน้ำบูชาทุกวัน
**จะปรับกระแสที่ไม่ดีในสถานที่นั้นๆได้

2. ให้เอาน้ำมนต์มากวัดผสมน้ำรดสถานที่ทุกวันพระจะดีเป็นการปรับที่ให้ชุ่มเย็น
ตั้ง นะโม 3 จบ เวลารดพรม กล่าวว่า "อะระหังพุทโธเมตตานะชาลีติ" ไปเรื่อยๆๆ

3. บูชาท้าวเวสสุวัณ หากมีรูปเคารพท่าน ที่ใดมีท่านอยู่จะห่างไกลจากภัยภูติผี เวลาสวดมนต์ไหว้พระทำทานศีลภาวนาให้แผ่เมตตานึกถึงท่านและบริวารเสมอ ขอความคุ้มครองป้องกัน อย่าได้มีภูติเปรตผีร้ายมากล้ำกรายสถานที่  ตั้ง นะโม 3 จบ และสวด "อมเวสสะภุสะปิยะเมตตา นะมะพะทะ" 9 จบ ควรบูชาถวายหมากพลู  ของหอม น้ำอ้อย ตามสมควร

4. บูชาพระแม่ธรณี หมั่นกรวดน้ำทำบุญอุทิศให้ท่าน ถวายบูชาด้วยขนมหวาน 5 อย่างรองใบตอง ถวายหมากพลูตามสมควร ข้าวปั้น 1 คำ กล้วย 1 ลูก น้ำอ้อย  น้ำผึ้ง ดอกไม้ขาว 4 ดอก(เหลืองก็ได้) มีน้ำอบน้ำหอม ทองคำ เปลวแท้ 9 แผ่น เทียนขี้ผึ้งแท้หนัก 1 บาท 1 คู่ 
**ในการบูชาพระแม่ธรณี**
ถ้าขุดหลุมบูชาได้ให้ขุดลึกพอประมาณวางและเครื่อง บูชานี้ลงไป จุดธูป 21 ดอก และเทียน สวด นะโม 3 จบ และกล่าว "นะสะมิเหอิสะวิระมะสาพุเทวา พระนางนาถไท้ธรณีเจ้าเอ๋ย อยู่แล้วหรือยัง (ตอบเอง) สังขาตังดลละกังโลกะวิทู พระแม่ธรณีอยู่แล้วดียิ่งนัก บัดนี้ข้าพเจ้า(ออกชื่อตนเอง) ขอบูชาพระแม่นางธรณีผู้เป็นใหญ่ในผืนดิน เป็นเจ้าแห่งฝูงผี เจ้าแห่งเจ้าที่ทั้งหลาย โปรดเมตตามารับเครื่องบูชา และช่วยเปิดที่เปิดทางเปิดสถานที่นี้ บาปกรรมใดไม่เจตนา ได้ล่วงเกินยังพระแม่ธรณีขอจงเบาคลาย ลูกนี้ขออโหสิกรรมในกายวาจาใจที่ได้ประมาทพลาดไปสิ่งติดขัดข้องจงเบาคลาย อุปสรรคภูติผีเปรตอสูรร้ายคนพาลอย่าได้มาใกล้ในรอบเขต ขอพระแม่ธรณีเจ้าเมตตาคุ้มครองให้เจริญสุขสวัสดีทั้งครอบครัวตระกูล ลูกหลานบริวารให้มีบุญทานศีลภาวนาบำเพ็ญบารมียิ่งๆๆ สิริมงคลใดๆๆ จงมีในที่นี้ทุกประการเทอญ"  และสวด "อม  ปิยะเมตตาธรณีไมตรีปิโย สวาหม  อมเมตตาจิต พระพุทโธรักษา ภุมมิเทวาธรณีคงคา ขมามิหัง อะปะจะคะเมตตากรุณามุทิตา อุเบกขา สัพพะชัยยะ ชัยยะ ชัยยะ มังคะลา ภะวันตุเม" 9 จบ  แล้วจึงพรมน้ำอบน้ำหอม รอธูปหมดดอก เทียนหมดเล่มจึงกลบหลุม (หากบ้านใดไม่สะดวกขุดดิน ให้จัดวางที่พื้นก็ได้)

ให้เลือกวันมงคลบูชา หากตรงวันใดให้หันบูชาทิศนั้น
วันอาทิตย์ หันบูชาทิศตะวันออก , วันจันทร์ หันบูชาตะวันออกเฉียงใต้ , วันอังคาร หันบูชาทิศใต้ , วันพุธ หันบูชาทิศตะวันตกเฉียงใต้ , วันพฤหัสบดี หันบูชาทิศตะวันตก , วันศุกร์ หันบูชาทิศตะวันตกเฉียงเหนือ , วันเสาร์ หันบูชาทิศตะวันออกเฉียงเหนือ , วันพุธกลางคืน หันบูชาทิศเหนือ  ทิศเหล่านี้คือหัวนอนของพระแม่ธรณีอย่าเดินเหยียบทิศเหล่านี้

ถ้าจะชำระที่ให้หาทรายสะอาดมาผสมน้ำมนต์คลุกด้วยข้าวตอก  ดอกไม้ ปักธูป 9 ดอกวางบูชาด้วย แล้วเอาซัดรอบบ้านเมื่อบูชาเสร็จ (ระวังอย่าเหยียบเบื้องบนทิศบูชาควรเว้นไว้)

5. ถ้าบ้านไหนไม่สะดวกจัดตั้งหิ้งพระไม่มีพระภูมิ เจ้าที่ การชำระบ่อยๆ ดีมาก ผสมน้ำมนต์กับส้มป่อย ใช้ยอดทับทิม 7 ยอด รดบ้านพรมบ้านบ่อย ๆ จะดี จะช่วยป้องกันพลังตกค้างขุ่นมัว ภูติผีเปรตติดมาอาศัย (ถ้าปลูก ไพล ขมิ้น จะช่วยได้มาก)  ให้ตั้ง นะโม 3 จบ สวดว่า "อะระหังพุทโธ"  ขณะพรมจะดี

6. จุดกำยานบูชา ให้ควันหอมชำระบ้านเรือน  สวด "นะโมวุรุเบ นะโมพุทธายะ นะโมธัมมายะ นะโมสังฆายะ โอมอาฮูม โอม มณี ปัท เม  ฮูม" 108 จบ กำหนดจิตขอพระมหากรุณาแห่งพระอวโลกิเตศวร มหาโพธิสัตว์ มาชำระสถานที่มีแต่สิ่งมงคล หากระถางกำยานทองเหลืองใส่ผงธูปจากศาลเจ้าหรือวัดที่มีคนเคารพบูชาโดยทำบุญค่าน้ำค่าไฟชำระหนี้สงฆ์แล้วพลีขอผงธูปมาก็ได้มาใส่ในกระถางกำยาน ใช้จุดบูชาชำระสถานที่วางในทิศตะวันตกหรือตะวันตกเฉียงเหนือ

7. ใช้เสียงบูชา โดยใช้ชามสัตตะโลหะแบบทิเบตวนเสียงบูชา และสวดบูชาดังข้อ 6 การวนเสียงบูชาช่วยปรับสมดุลได้
 
**สำคัญที่สุดคือที่ใดมีผู้เจริญทานศีลภาวนาสม่ำเสมอย่อมมีแต่สิ่งมงคล
จิตใจโลภโกรธหลงร้ายย่อมมีแต่ภูติเปรตมารบกวน
รักษาใจดีๆ ดีที่สุด**
 

เคล็ดสำคัญในการรดน้ำมนต์ที่ สำหรับปรับบ้านเรือน

การรดน้ำมนต์ชำระสถานที่
ให้พรมจากข้างในออกมาข้างนอก เพื่อชำระสถานที่
กำหนดใจขณะรดด้วยว่า "สิ่งไม่ดีใดๆๆที่ติดขัดข้องอยู่จงออกไป"

การรดน้ำมนต์กระตุ้นมงคล โชคลาภ
ให้แช่เงินเหรียญมั่งคั่ง หรือวัตถุมงคลที่ดี พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ลงไปเพิ่มด้วย
แล้วรดจากประตูบ้านเข้าในบ้าน กำหนดใจว่า "ให้มีแต่สิ่งดีๆ เจริญรุ่งเรือง เข้ามา"

ถ้าทำบ่อยๆพลังไม่ดี  กระแสไม่ดีก็ไม่สามารถอยู่ในบ้านได้ เป็นการปรับสมดุล

ถ้าจะค้าขายอย่าเดินพรมออก ให้เดินพรมเข้าร้าน 
กำหนดใจให้มีคนอุปถัมภ์ เกื้อกูลเหมือนคนดี สิ่งดีเข้ามา แต่พรมชำระก่อนได้ จึงพรมเรียกสิ่งดีๆๆเข้ามา

อยากให้บ้านร่มเย็นเป็นสุข เทวดารักใคร่มีแต่สิ่งดีๆ
ให้หมั่นสวด เมตตาสูตร และ กรณียเมตตาสูตร
คนในบ้านมี ทาน ศีล ภาวนา เทวดาก็จะรักษาบ้านเรือน
หากห่างไกลทานศีลภาวนา ปีศาจ เปรต อสุรกาย ก็จะเข้ารบกวน 
สิ่งสำคัญคือคนในบ้านต้องมีเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อแบ่งปัน 
และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน จึงจะมีพลังมงคลในบ้านเรือน
สามีซื่อสัตย์ต่อภรรยา ภรรยาซื่อสัตย์ต่อสามี 
ลูกเคารพพ่อแม่ พ่อแม่ดูแลลูก พี่น้องรักใคร่กลมเกลียว 
จึงเป็นมงคลในบ้านเรือน

Powered by MakeWebEasy.com