23 ตุลาคมนี้ ขอเชิญทุกท่านมาร่วมบุญใหญ่กับพระอาจารย์วัชระซาลักซือ ณ.ธรรมสถานว่องวานิช จ.สมุทรปราการ

Last updated: Jul 2, 2011  |  2821 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวสารงานบุญวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2556

พระอาจารย์ไวรุศมุณีได้นิมนต์พระอาจารย์วัชระซาลักซือมาประเทศไทย
เพื่อให้ศิษยานุศิษย์ทุกท่านมีโอกาสเข้ากราบนมัสการ
และร่วมบุญใหญ่กับพระอาจารย์วัชระซาลักซือ

ณ ธรรมสถานว่องวานิช จ.สมุทรปราการ
(อัคคะมหาสัทธัมมาโชติกาดาจาภัททันตะถูปานะ)
พระเถระผู้ทรงคุณแห่งพ
ม่า 

ที่ยังกุศลจิตงานพระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง ร่วมสะสมตั้งบุญกองบุญมหาสังฆทานอันทำได้ยาก 
ที่ท่านจะตั้งจิตทำมหาสังฆทานพระสงฆ์ ตั้งกองบุญเลี้ยงภัตตาหารพระภิกษุ  สามเณร 10000 รูป
ตลอดชีวิตทุกวัน ที่ประเทศพม่า ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2556 นี้

อันเป็นการยังบุญกุศลที่มีอานุภาพมากในการศึกษาของพระภิกษุ สามเณรที่พม่า 

โดยเราและคณะศิษย์กองบุญหมื่นฟ้าจะได้ร่วมกันถวายต้นปัจจัย
เพื่องานมหาสังฆทานที่จะตั้งกองบุญตลอดชีวิตนี้ร่วมกับท่านเพื่อนำไปยังกุศลจิตในพม่า


จึงขอแจ้งให้ทุกท่านร่วมสะสมบุญ  ถวายทานบารมี 
อันหาได้ยากที่จะทำได้นี้ตามศรัทธา เพราะเป็นบุญใหญ่

ส่งเสริมพระพุทธศาสนา สืบไปยาวนานทั้งด้านปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ไม่จำกัดบุคคล จึงเป็นบุญกว้าง

ใครจะรู้ ทานถวายอาจถึงพระอริยะเจ้าทุกระดับที่ยังมีชีวิตอยู่ในแดนพม่าก็ได้ 
ซึ่งมีบุญวิปัสนา บุญพระไตรปิฏก บุญพระสังฆะในนาบุญพระพุทธศาสนาเป็นสากล

เป็นการฝึกใจ โมทนาความดี ขัดเกลาทานศีลภาวนา


จะได้ร่วมบุญกุศลเนื่องกัน ตามปัจจัยศรัทธา 
บังเกิดอริยะทรัพย์  โภคทรัพย์ สมบูรณ์เติมเต็ม 
ตราบเท่าเข้าสู่มรรคผลนิพพานเทอญ

*** คลิกอ่าน *** รายละเอียดการงานบุญ
>>> ร่วมตั้งกองบุญพระสังฆทาน    กำหนดการ   

น้อมถวายต้นเงินรวมปัจจัยมหาสังฆทานพุทธบูชา กองบุญเลี้ยงพระตลอดชีวิต 

วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2556 
สถานที่ ธรรมสถานว่องวานิช

เวลา  09.00 น.    สวดมนต์ไหว้พระรับศีล

เวลา  10.00 น.    ร่วมถวายมหาสังฆทานแด่พระวัชราจารย์ซาลักซือเพื่อนำไปยังมหากุศลที่พม่า


เวลา  10.30 น.    รับพร  ธรรมเมตตา โมทนากุศลจิต รับของที่ระลึกพุทธานุสติ

เวลา  11.00 น.    ถวายภัตตาหารเพล

เวลา  12.00 น.    ญาติโยมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันเทอญสามารถร่วมบุญได้ตามศรัทธา

สนใจร่วมบุญ
หรือสอบถามเพิ่มเติม

โทร. 08-3579-5836

โมทนาสาธุ
ขอพระรัตนตรัยรักษา
เทพเจ้าแห่งโชคลาภทุกทิศ

อวยพรแด่ผู้ยังจิตกุศล

เจริญยิ่งๆๆๆๆ
ตราบมรรคผลนิพพานเทอญ 

Powered by MakeWebEasy.com