ข้อควรรู้ในการเรียนเวทวิทยาอาคมทุกสาย

Last updated: 23 ธ.ค. 2554  |  14153 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 
เรียนเวทวิทยาอาคมทุกสาย อย่าละสิ่งเหล่านี้จึงดี

1.   มั่นคงในพระรัตนตรัย  กตัญญูต่อบิดามารดา  ครูอาจารย์

2.   ทานศีลภาวนาอย่าขาด

3.   อุทิศผลบุญแด่ครูอาจารย์เสมอ พร้อมทั้งเทพพรหมที่รักษา

4.   อย่าอวดดีว่ามีดีมีดีหมั่นฝึกฝน พัฒนาตนให้พอดี ช่วยคนอื่นได้ยอดดี

5.   อย่าด่าเทวดาฟ้าดิน  พ่อแม่ หรือคนอื่น

6.   อย่าโกงกิน  คิดคดเอาเปรียบใคร

7.   สั่งสมกุศลสาธารณะที่ทำได้

8.   ลดละเลิกอบายทางตกต่ำ

9.   อย่าใช้วิชาอาคมหากินเรียกลาภสักการะ ให้อยู่พอดี มีวาสนา หมั่นพิจารณาโลกธรรม 8
      การใช้ครูอาจารย์หากินจะต้องทุกข์ ให้ปลดโปรดทำบารมีด้วยความรู้ อย่าเบียดเบียนหลอกลวงใคร
      วิชาดี  จะได้ใช้ยามมีเหตุ อย่าใช้พร่ำเพรื่อ
      การใช้มาก  เหมือนเสบียงพร่อง จิตหักโหมตายไว

10. จงจำไว้ว่าอำนาจจิต  คาถาอาคมเป็นสมถะวิถี มีเสื่อมได้อย่าประมาท ไม่มีอำนาจใดใหญ่กว่ากรรม
      บรรเทา  โลภะ  โทสะ  โมหะ  คลายความขุ่นมัว  วิชาดี  ใจดี  จึงดี

11. วิชาร้อน  เช่นคงกระพันมหาอุด ควรอาบเย็นปรับธาตุทุกวันพระแผ่เมตตาให้เทวดารักษาตนเอง
      บวงสรวงพลีเทวดาอย่าขาด ทำบุญสังฆทานสม่ำเสมอ
      วิชาเย็น  ควรฝึกใจทางกสิณ  ภาวนาบ่อยๆ เอาศรัทธาในพุทธานุภาพกำกับจึงดี

12. อย่าลองของ  อย่าลองครู  อย่าอวดดี ทุกสำนักล้วนมีดี ทุกสายล้วนมีดี ฉลาดโมทนามหาบุญ

13. เหนือฟ้า  ย่อมมีฟ้า อย่าประมาท อย่าส่งเสริมคนชั่ว ให้ช่วยคนดี พัฒนาตนเองอย่าประมาท

14. อาบน้ำ  ทานข้าว เข้าห้องน้ำ  เดินทางไกลใกล้  อย่าละภาวนา เดินสมาธิ ปลุกวิทยาคุณอย่าขาดช่วง
      ของดีมีคมจงหมั่นลับ อย่าขาดการฝึกใจ คาถาขลัง อยู่ที่ใจฝึก

15. มีวิชาอาคมให้ใช้ในทางดี อย่าทำตัวชั่วร้ายผิดศีลธรรมจะตายโหง ทุกสายมีคำสาป

16. อย่าขานรับใครขณะทำกิจ กิน  ดื่ม  หลับ  นอน   อุจจาระ  ปัสสาวะ  อาบน้ำ
      ควรสวดกันตนอุทิศชีวิตเป็นพุทธบูชาจะดี

17. หมั่นพิจารณาศีลสมาธิปัญญา พระไตรลักษณ์  น้อมใจในธรรมเสมอเพราะคือทางรอดแน่แท้

18. วิชาดี  ก็หนีนรกไม่ได้ ต้องเร่งฝึกตนให้ถึงโสดาบันจิต มั่นในพระรัตนตรัย ตรงในพระนิพพานชาตินี้

19. ควรเก็บตัวฝึกจิต  อย่าประมาท ฝึกกายวาจาใจให้พร้อมเสมอหากมีเวลา

20. จงจำไว้ว่า คิดดีสู่ดี คิดชั่วมัวหมอง ทำร้ายทำลายใครจะย้อนกลับมาหาตนเอง พึงแผ่เมตตา เป็นนิจ
 
ข้อเสนอแนะ
ล้างหน้า  อาบน้ำ  ด้วยมนต์เสมอ
ว่านยา  แก้ว  คด เหล็กปรับธาตุได้
อาบธรณีสาร  อาบเย็น  อย่าละช่วง
ทุกวันพระ  อย่าลืมบวงพลีสังเวยเครื่องรางของขลัง
ครูอาจารย์ทำบุญอุทิศทุกพระอย่าละขาด
คนมีวิชากลมกลืนในหมู่คนได้ธรรมดา
คือต้องปกติที่สุด อย่าให้คนรู้
ผีสางเทวดาล่วงรู้
นำเสนอเป็นเป้านิ่ง
อันตราย
อย่าอวดดี
มีดีดังงูมีพิษ
ยามไม่กัดก็มีพิษ
^^

Powered by MakeWebEasy.com