เสาเทวดาฟ้าดินกองบุญหมื่นฟ้า

Last updated: 23 ธ.ค. 2554  |  4610 จำนวนผู้เข้าชม  | 


  เสาเทวดาฟ้าดินกองบุญหมื่นฟ้า  เสาเทวดาฟ้าดินที่เราสร้างมานานหลายปีนี้
จำได้ว่าได้เงินจากการจากการเหยียบที่ดิน
ขายได้สมัยก่อนเอาไปทำบุญกุศลนานา
แล้วเหลือจากนั้นก็เอามาสร้าง
หอเทวดาฟ้าดินนี้
แทนที่ติดต่อกับครูอาจารย์

อาจคล้ายเสาหลักเมืองก็ได้ แต่มีความหมายซ้อนในนั้นมาก

ผู้ใหญ่ในดินคือพระธรณี
สูงขึ้นมาคือปวงเทพทั้งหลายในวัฏสงสาร
หมายเอากามวจรภูมิ สวรรค์ 6 ชั้น
ใหญ่ในสยาม คือ พระสยามเทวาธิราช
สุดในเทพ คือ พรหม คือ รูปพรหม 16
สูงกว่าพรหม คือ ช่องว่างอรูปพรหม คือ อรูป 4
พ้นอรูปพรหม คือ การรู้แจ้งพ้นจากขันธ์ 5
คือ ปวงพระอริยะเจ้า
คือ พระนิพพานโลกุตระธาตุ

มีระฆังสั่นไกวเบื้องหลัง คือ อย่าลืมพัฒนาตนด้วย
ทาน ศีล ภาวนา ทุกวัน
จนมั่นใจว่าปิดอบายภูมิได้จึงดี
แล้วสร้างบารมีตามกำลัง
นำประโยชน์แก่สรรพชีวิต

จึงชื่อว่า
ตนรอดแล้ว นำประโยชน์โลกด้วยตามกำลัง

พรหม 5 พระองค์ที่อภิบาลพระพุทธศาสนา
ใช้แทนรูปพระตรีมูรติ ที่สร้างรูป 5 หน้า
แล้วโมทนาจิตประจุตรึกระลึกเอา
เพราะสมัยก่อนสร้างยากเลยหาสมมติเอา

พรหมในสายของครูอาจารย์ข้าพเจ้าที่นับถือ
ให้การสอนสั่งทางมิติทิพย์
มีท้าวมหาพรหมชินะปัญจะระ (สหายท่านพาหิยะอรหันต์เจ้า)
ท้าวมหาพรหมธาดา


ท้าวมหาพรหมพระกาล บรรพบุรุษชาวสยามยุคต้นๆๆ
ท้าวมหาพรหมยมราช อดีตพระยมยุคเก่า
ท้าวมหาพรหมอินทาธิราช อดีตพระอินทร์ยุคเก่า
และพระพรหมในคติพระพุทธศาสนา
1. ท้าวมหาพรหมสหายท่านพาหิยะ ปัจจุบันท่านดูแลพระชินบัญชรคาถา
คนมักหมายรวมว่าท้าวชินะปัญจะระ (แต่ไม่รู้ที่มาของท่าน)
มักมีเปรต อสูรกาย เทวดามิจฉาอ้างชื่อท่านมาก

2. ท้าวมหาพรหมสนังกุมาร

3. ท้าวมหาพรหมฆฏิการ

4. ท้าวสหัมบดีพรหม

5. ท่านอสิตดาบส กาลเทวิฬอรูปพรหม
ผู้ทำนายพระพุทธเจ้า พระอาจารย์ของพระสุทโธทนะ
และองค์พรหมอุทกดาบส อาฬารดาบส

ชั้นพรหม 19 - 20
รวมโมทนาบารมีพรหมทุกๆๆๆพระองค์
ในรูปพรหม
เพื่อโมทนาอาจาริยะคุณในสายครูอาจารย์วิทยาคุณต่างๆๆๆ

ขอพระคุณครูคุ้มครอง
กุศลทั้งผองไพศาล
สะดวกขัดเกลาสันดาน
สิ้นสังสารด้วยกุศลขัดเกลาใจ
 

Powered by MakeWebEasy.com