13 วิธีกระตุ้นสิ่งดีๆๆมาสู่ชีวิต

Last updated: 21 ธ.ค. 2554  |  9083 จำนวนผู้เข้าชม  |    13 วิธีกระตุ้นสิ่งดีๆๆมาสู่ชีวิต    
1.   จะต้องเชื่อมั่นในความดี ไม่รอคอย ไม่หวังผล
      ถ้าปรับใจได้ข้อนี้ เป็นการคลายความกังวลลงไป

2.   อย่าหวนจมกับอดีต อย่ามั่นหมายอนาคต เอาใจมาอยู่ที่ปัจจุบัน
      รู้ตัวว่าเราทำอะไรอยู่ก็พอ

3.   ชีวิตไม่อาจหนีจากกิจกรรมและกลุ่มคน อยู่กับที่ใดอึดอัดหนาแน่น ควรปรับใจ 
      อยากพบคนดีๆๆต้องพัฒนากายวาจาใจของตนเองก่อน

4.   อย่าปล่อยอารมณ์หดหู่ครอบงำชีวิตนานเกิน1ชั่วโมง
      เพราะหากนานเมื่อใดนั้นหมายถึงใจที่มีพลังจะตายลงไปด้วย

5.   จงเชื่อมั่นในกรรมดี ไม่มีสิ่งใดยากถ้าตั้งใจจะทำ
      ขอบคุณอุปสรรค แบบทดสอบ บุคคลต่างๆๆทั้งดีหรือชั่ว เขาคือครูของเรา

6.   อย่ายึดติดกับสิ่งใดมากเกิน เมื่อยึดกับสิ่งใดใจจะไม่เบาสบาย
      ลองสังเกตดู ถ้าหนักเกินจะรู้ได้

7.   ควรให้โอกาสแก่ทุกชีวิต เพราะขณะเราพลาดเรายังต้องการทางรอดเลย
      ฝึกมองผ่านๆๆๆบ้าง อย่าเพ่งเล็ง ทุกสรรพสัตว์ล้วนมีกรรม

8.   ก่อนเมตตากรุณาผู้อื่น ทำตนเองให้ดีก่อน
      ตัวเองรอด มีกำลังจึงไม่มาบ่นว่าทำไมทำดีไม่ได้ดี
      เพราะเราทำไม่ถูกจังหวะ ไม่ถูกเวลา ไม่ถูกที่ และไม่ประมาณตนนั้นเอง

9.   หาที่พึ่งทางใจของตนให้พบ เพื่อยึดเหนี่ยวสู่ความสงบ เป็นผู้ดูแลใจในธรรมของเรา
      อาจหมายถึงสิ่งที่เราเคารพ ยึดมั่นในพระรัตนตรัย ครูบาอาจารย์ทั้งปวง
      ยึดเพื่อโมทนาบุญ ฝึกตน ไม่ใช่ยึดว่าดูดีของของเรา คนอื่นผิด
      ยึดเพื่อให้ใจสงบ มีทางออก ไม่ใช่ยิ่งยึดยิ่งหลง ไม่พัฒนาตน

10. นึกถึงความดีที่ตนทำบ่อยๆๆๆตั้งใจจะทำที่ทำได้ทุกวัน

11. ตรวจสอบใจตนที่พร่องไป ว่าขาด / เกินตรงไหน ปรับให้พอดี
      เพราะความพอดีแต่ละคนไม่เท่ากัน ไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นดีที่สุด

12. ทุกสรรพสัตว์มีกรรมเป็นของตนมิอาจล่วงพ้น
       ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วแน่นอน

13. จำไว้ว่า ยิ่งปรารถนา ยิ่งห่างไกล ได้ดังปรารถนา อย่าประมาท


 
เมื่อท่านเดินใจให้ครบ 13 ข้อนี้ จะเข้าถึงสิ่งดี แน่นอน 
เพราะสภาวะจิตเปลี่ยน โลกเปลี่ยน
จิตดี มีพลังเหนี่ยวนำที่ดีเสมอ
รอผู้ฝึก เท่านั้น

  
          

 

Powered by MakeWebEasy.com