คดบัว หรือแก้วโกกนุท

Last updated: 23 ธ.ค. 2554  |  9655 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คดบัว หรือ แก้วโกกนุท
คนโบราณมีความคิดและความเชื่อเกี่ยวกับธาตุกายสิทธิ์อย่างไร??
 
โดยความรู้ที่นำมาบอกเล่ากันนั้น อาจจะไม่เหมือนกับที่หลายท่านเคยได้ยินได้ฟังมา ก็ขอให้เป็นข้อมูลหนึ่งที่นำมาแบ่งปันกันส่วนจะเชื่อหรือไม่ก็คงเป็นดุลยพินิจแต่ละท่านเอง

เรื่องของ "มุกดา" ตามตำราโบราณมุกดาเกิดได้ถึง 713 กำเนิด มีทั้งที่เกิดในสัตว์ และกำเนิดในสถานที่อื่นๆ อีกซึ่งตรงกับความหมายของคำว่า "คด" ในความรู้จักทั่วไป ซึ่งความหมายที่เกี่ยวกับ "รัตนะ" นั้น โบราณาจารย์มิได้หมายถึงความเป็นหินแร่เพียงประการเดียวแต่หมายถึงคุณลักษณะภายใน ซึ่งตรงกับคำว่า "แก้ว" (รัตนะ) ที่มีนัยถึงความเป็นเลิศและวิเศษ กว่าธรรมดา ในความรู้ศาสตร์ทางจิตเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า "ธาตุแก้วกายสิทธิ์" ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นทิพย์ละเอียดที่แฝงอยู่ในวัตถุธาตุต่างๆ โดยแบ่งระดับออกเป็น 3 ระดับคือ

จุลจักร  เป็นธาตุแก้ววิเศษหรือธาตุกายสิทธิ์ระดับต้นและใกล้ชิดกับบารมีมนุษย์ธรรดาสามัญมากที่สุด สามารถช่วยเหลือความเป็นอยู่ของมนุษย์ได้ง่ายที่สุดเพราะความหยาบของธาตุธรรมที่ใกล้กับกายหยาบมนุษย์มากกว่าแก้วธาตุชนิดอื่น และบารมีแก้วกายสิทธิ์ชนิดอื่นที่อยู่ระดับสูงกว่า จะส่งผ่านมาช่วยมนุษย์สามัญได้ ทางหนึ่งคือต้องผ่านแก้วจุลจักรนี้ ซึ่งถือว่าในการอำนวยผลต่างๆ ได้ง่ายที่สุดก็คือ แก้วจุลจักร บรรดาคดหรือธาตุกายสิทธิ์ที่พบเห็นต่างๆ มักจัดอยู่ในกายธาตุกายสิทธิ์ประเภทนี้เพราะเกิดมาเพื่อเกื้อกูลกับมนุษย์ที่มีบารมีเกี่ยวเนื่องกันโดยตรง

มหาจักร เป็นธาตุกายสิทธิ์ในระดับสูงขึ้น และมีความเป็นทิพย์ละเอียดสูงกว่าจุลจักร และมักเกาะเกี่ยวกับแก้วจุลจักรดวงอื่นๆ ที่เข้ามาเกาะเกี่ยว บางท่านอาจเรียกว่าจุลจักรมาเป็นบริวารของธาตุชนิดนี้ ซึ่งที่จริงเป็นการต่อสายธาตุธรรมกันแบบหนึ่ง มหาจักรเป็นธาตุที่มีอำนาจสูงขึ้น และความละเอียดของธาตุธรรมก็ละเอียดมากกว่าจุลจักรมาก ซึ่งทำให้การส่งผ่านบารมีมาสู่มนุษย์ทำได้จำกัดเพราะจะช่วยได้ก็กับมนุษย์ที่มีวาสนาบารมีเกื้อกูลและละเอียดใกล้กันเท่านั้น และมนุษย์ผู้นั้นต้องมีัธาตุธรรมในกายละเอียดพอซึ่งหมายถึงต้องมีการบำเพ็ญเรื่อง ศีล ทาน สมาธิมาพอสมควร จึงจะต่อบารมีกับธาตุกายสิทธิ์ชนิดนี้ได้ ทางหนึ่งที่ธาตุกายสิืทธิ์ชนิดนี้จะช่วยมนุษย์ได้ก็โดยส่งพลังอำนาจผ่านธาตุที่หยาบกว่า คือจุลจักรนั่นเอง

บรมจักร  เป็นธาตุกายสิทธิ์ที่ละเอียดมากที่สุด มีทิพย์อำนาจมากที่สุด การเข้าถึงแก้วธาตุชนิดนี้ก็ทำได้ยากกว่าบรมจักรจะต่อสายกับมหาจักรและจุลจักร เพื่อส่งสายพลังมาสู่ภพมนุษย์ได้ง่ายขึ้น โดยปกติมนุษย์สามัญจะเข้าถึง "บรมจักร" ได้ยากมาก ต้องปฎิบัติจริงๆและมีวาสนาบารมีดั้งเดิมเกื้อหนุนด้วยจึงจะทำได้ การทำวิชาทางจิตระดับสูงต้องเข้าธาตุบรมจักรได้จึงจะเกิดผล หากเปรียบกับแสงรัศมี บรมจักรก็คือดวงอาทิตย์ มหาจักรก็คืิอดวงจันทร์ และจุลจักรก็คือดวงดาว อันนี้เป็นการเปรียบอย่างง่ายๆ บุคคลที่ฝึกฝนสมาธิจิตขึ้นบรมจักรนี้พบได้ยากมาก แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีในปัจจุบัน

ในการเข้าถึงแก้วธาตุกายสิทธิ์ทั้งสามชนิดนั้นก็ด้วยปฎิบัติทางสมาธิจิตที่เรียกว่า "การเข้าธาตุแก้ว" เป็นการปฎิบัติสมาธิแบบโบราณ มีหลายวิธี สำนักที่มีืชื่อได้แก่สายสมเด็จลุนแห่งจำปาศักดิ์ เป็นต้น

บรรดาธาตุกายสิทธิ์เช่นคดต่างๆ ก็อาจมีธาตุทั้งสามนี้ครบบ้างไม่ครบบ้าง (แน่นอนว่าอย่างน้อยต้องมีธาตุแก้วจุลจักร) โดยซ้อนกันเป็นชั้นๆ คือ จุลจักรอยู่นอก มหาจักรอยู่ชั้นในเข้ามา และบรมจักรอยู่ชั้นในสุด หากมีไม่ครบก็จะซ้อนธาตุโดยผู้ที่ทรงภูมิทางจิต สำหรับการซ้อนธาตุนี้เป็นกลวิธีของวิชาทางจิตโบราณที่จะปลุกเสกบรรดาธาตุทนสิทธิ์เหล่านี้ได้ เพราะคาถาอาคมตามปกติเข้าไม่ถึงธาตุเหล่านี้ การปลุกเสกแบบสามัญจึงทำไม่ได้  โบราณจึงว่า "ของทนสิทธิ์" ดีในตัวไม่ต้องปลุกเสกก็ขลัง

การเข้าธุาตุซ้อนกันเช่นนี้เรียกว่า "แก้วเข้าแก้ว" ยิ่งซ้อนกันมากเท่าไรอำนาจก็ยิ่งมากขึ้น ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงธาตุที่หักล้างและส่งเสริมกันด้วย เพื่อไม่ได้ธาตุธรรมดับล้างซึ่งกันและกัน

 


       

"คด" อีกชนิดนึ่งซึ่งพบไม่ง่ายนักและมีัคุณานุภาพทางค้ำคูนอย่างสูงที่สุดชนิดหนึ่ง เป็นคดที่เกิดจากดอกไม้ซึ่งเรารู้จักกันว่า "บัว" โดยเกิดในดอกบัวตรงเกสร ซึ่งต่อมาเจริญเติบโตมาเป็นฝักบัวและเกิดเป็นบัวขึ้น ซึ่งเม็ดบัวนี้เราจะพบได้ในบัวบางชนิดที่มีฝักค่อนข้างโต อย่างบัวหลวง คดชนิดนี้ก็คือ "เม็ดบัว" ที่กลายสภาพไปจนแข็งเหมือนหินนั่นเอง ซึ่งในที่นี้ไม่ได้กล่าวว่าเป็นหิน เพราะไม่ใช่ซากฟอสซิลแต่มีความแข็งกว่าเม็ดบัวตามธรรมชาติเท่านั้น และคงความเป็นเม็ดบัวให้ครบทุกประการ โดยมากจะมีผู้กล่าวว่า "คด" นั้นแข็งเป็นหินและทุบไม่แตก ก็ขอแย้งว่าแค่แข็งเหมือนหินหากกระทบกระทั่งแรงมากพอก็อาจแตกชำรุดได้ซึ่งแม้ "เพชร" ที่แข็งที่สุดในโลกก็อาจกะเทาะได้เช่นกัน จึงไม่ควรนำความแข็งเพียงอย่างเดียวมาเป็นมาตรฐานในการชี้ว่าสิ่งใดเป็นคด และแน่นอนว่า คดบางชนิดไม่ใช่ิหิน

ดอกบัวเป็นดอกไม้ที่มีความมหัศจรรย์ในตัวเองจนถูกนำมาเป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาสนา ซึ่งนอกจากความสวยงามแล้วดอกบัวตามคติไสยศาตร์ในตำนานปฐมกัปถือว่าบัวเป็นต้นไม้ชนิดแรกที่เกิดขึ้นในกัปและนำมาเปรียบเทียบกับพระเจ้าห้าพระองค์ ดอกบัวจึงถือเป็นของสูงและคดที่เกิดจากธาตุกายสิทธิ์ลงกินเกสรบัวจนเกิด "คดโกกนุท" หรือ "คดบัว" ขึ้นนั้นจึงมีธาตุธรรมระดับสูงรักษาและมีอานุภาพไม่ธรรมดา

คดบัวหรือคดโกกนุทนี้คือ "เม็ดบัว" ที่เกิดในฝักบัวนั่นเอง มีลักษณะอย่างเม็ดบัวยังไม่เกาะเปลือก โดยตันและมีความแข็งค่อนข้างมาก มีสัณฐานรูปทรงตามธรรมชาติของเม็ดในฝักบัวทุกประการ เชื่อกันว่าคดบัว หรือคดโกกนุทนี้ผู้ใดมีไว้จะมีความเจริญรุ่งเรืองชนิดพลิกผันชะตาชีวิตแบบกลับหน้ามือหลังมือทีเดียว ทั้งยังส่งเสริมให้ร่มเย็น และมีคุณทางมหานิยมด้วย แต่คดชนิดนี้หายากสุดๆ ทีเดียว..ขอขอบคุณข้อมูลจาก นิตยสารอุณมิลิตฉบับที่ 69 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2552


วัชระธาตุ คดบัว เลี่ยมพร้อมพลอยเสก
ซึ่งเลี้ยงในมหัทธโนฤกษ์ ปรุงด้วยว่านยาแสงแก้ว

มอบสำหรับผู้ร่วมบุญพระธาตุดอยกลางอริยะสัจจังกับกองบุญหมื่นฟ้า ตั้งแต่ 5000บาท

 
 

Powered by MakeWebEasy.com