ปรับพลังลบกลางบ้านเรือนเป็นมงคลสลายดาวร้าย 5 เหลืองประจำปี 2556

Last updated: 21 ธ.ค. 2554  |  5019 จำนวนผู้เข้าชม  | 


ปรับพลังลบกลางบ้านเรือนเป็นมงคล
สลายดาวร้าย 5 เหลืองประจำปี 2556


ด้วยยันตรา 5 อักขระพระฌานิพุทธะเจ้า

ในนิกายวัชรยาน  มหายาน   


(ให้ปริ้นรูปนี้เคลือบพลาสติกขนาด7×7cmติดเอง)

โดยให้นำแผ่นยันตรานี้ ปิดบ้านในวันมงคล เวลามงคลกับปีเกิดตนเอง
(เปิดดูในปฏิทินจีน)

ให้กลั้นใจปิดไว้กลางบ้าน
ขอพุทธะบารมีปกแผ่คุ้มครองดวงชะตาในบ้านเรือน

ควรเผาเครื่องหอมบูชาในทิศตะวันตกก่อนติด 

บูชาด้วยน้ำสะอาด 5 ถ้วย

สวด
นะโมไวโรจนะพุทธายะ  อะ   5 จบ
นะโมอโมฆะสิทธาพุทธายะ  อา  1 จบ
นะโมอักโษภยะพุทธายะ   ฮูม 3 จบ
นะโมรัตนะสัมภวะพุทธายะ ตระ  9 จบ
นะโมอมิตตาพุทธายะ  หริ  7 จบ

ขอพุทธานุภาพแห่ง
พระธยานิปัญจะพุทธาฌานะ
อันเป็นทิพยรังสีแผ่บารมีคุ้มครอง
บ้านเรือนข้าพเจ้า  ด้วยเทอญ

โอม  ศานติ  ศานติ  ศานติ   27 จบ

 


Powered by MakeWebEasy.com