ทำบุญปีเกิดแบบลานนากับมหาทักษาน่ารู้

Last updated: 23 ธ.ค. 2554  |  6211 จำนวนผู้เข้าชม  |    ทำบุญปีเกิดแบบลานนา   

สร้างหรือร่วมสร้างย่อมเป็นมงคล

  
   

พระธาตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่

ประดิษฐานพระทักษิณโมลีธาตุเบื้องขวา (กระโหลกขวา)
พระธาตุรากขวัญเบื้องขวา
 
 
เกิดปีใจ้ (ชวด)    สร้าง       ศาลาและบ่อน้ำ       เป็นทาน   


พระธาตุลำปางหลวง จ.ลำปาง

ประดิษฐานพระอัฐิธาตุ พระนลาฏขวา พระธาตุลำคอ

เกิดปีเป้า (ฉลู) สร้าง ไฟฟ้า - โรงไฟ เป็นทาน


พระธาตุช่อแฮ จ.แพร่

ประดิษฐานพระเกศาและพระบรมสารีริกธาตุ
ศอกเบื้องซ้าย

เกิดปียี (ขาล) สร้าง ศาลาบาตร เป็นทาน


พระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน

ประดิษฐานพระเกศาธาตุ และพระธาตุมือซ้าย

   เกิดปีเหม้า (เถาะ)    สร้าง ปราสาท เป็นทาน


วัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่
 
เกิดปีสี (มะโรง) สร้าง เจดีย์ เป็นทานพระเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย
 
เกิดปีใส้ (มะเส็ง) สร้าง ดอกไม้คำ เป็นทาน


พระเจดีย์ชเวดากอง ประเทศพม่า

ประดิษฐานพระเกศาธาตุทั้ง 8 เส้น
และเครื่องบริโภคทั้ง 3 ของพระองค์

เกิดปีสง้า (มะเมีย) สร้าง อาสน์สงฆ์ - แต่นสังฆ์ เป็นทาน


พระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่

ประดิษฐานพระธาตุส่วนพระเศียร และพระเกศาธาตุ

เกิดปีเม็ด (มะแม) สร้าง ฉัตร - จ้อง เป็นทาน


พระธาตุพนม จ.นครพนม

ประดิษฐานพระอุรังคธาตุ (กระดูกหน้าอก)

เกิดปีสัน (วอก) สร้าง กำแพง เป็นทานพระธาตุหริภุญไชย จ.ลำพูน

ประดิษฐาน พระธาตุส่วนพระเศียร นิ้วมือซ้าย
พระอุรังคธาตุ และพระธาตุย่อยเต็มบาตรหนึ่ง

เกิดปีเล้า (ระกา) สร้าง เว็จจะกุฏี เป็นทาน


พระเกศแก้วจุฬามณี จ.เชียงใหม่

อยู่บนสวรรค์ ประดิษฐานพระเกศาธาตุ 

เกิดปีเส็ด (จอ) สร้าง ธรรมมาสน์ เป็นทาน


พระธาตุดอยตุง จ.เชียงราย

ประดิษฐานพระธาตุจักละกระดูกและ
พระธาตุรากขวัญเบื้องซ้าย (ไหปลาร้าซ้าย)

เกิดปีไก๊ (กุน) สร้าง ห้องน้ำ เป็นทาน   มหาทักษาน่ารู้   

เรียงตามนี้

บริวาร  ผู้อยู่ในครอบครองบุตรภรรยาสามีญาติ
อายุ  วิถีชีวิตอายุยืนความเป็นอยู่
เดช อำนาจวาสนายศบารมี
ศรี ทรัพย์สินโชคสุขสิริมงคล
มูละ หลักทรัพย์นำส่งฐานะ
อุตสาหะ ความมุมานะพยายามบากบั่น
มนตรี ผู้อุปถัมภ์ช้วยเหลือค้ำจุน
กาลกิณี หายนะ  ความโชคร้ายทางเสื่อม


 เรียงเป็น

บริวาร  อายุ  เดช  ศรี  มูละ  อุตสาหะ  มนตรี  กาลกิณี


วันและตัวเลข ทิศที่ควรรู้

1  อาทิตย์ กำลัง 6 ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
2 จันทร์ กำลัง 15 ทิศตะวันออก
3 อังคาร กำลัง 8  ทิศตะวันออกเฉียงใต้
4 พุธ  กำลัง 17 ทิศใต้
7 เสาร์   กำลัง 10  ทิศตะวันตกเฉียงใต้
5 พฤหัสบดี กำลัง 19 ทิศตะวันตก
8 พุธกลางคืน (ราหู) กำลัง 12 ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
6 ศุกร์ กำลัง 21  ทิศเหนือ
พระเกตุศูนย์กลาง กำลัง 9  


ทิศมงคล  อวมงคล ของแต่ละวันเกิด จะเรียงจากบริวารเป็นลำดับ
ก็จะหาทิศมงคลของวันเกิดตนได้

ตารางกลมหาทักษา

    E    
  1 2 3  
N 6 9 4 S
  8 5 7  
    W    


12347586   
23475861
34758612
47586123
75861234
58612347
86123475
61234758
กาลกิณีคือเลขท้ายสุดของแต่ละวัน
ก็ให้ตรวจดูทิศที่กำกับไว้

เจริญพระปริตแก้ดวงวันเกิดแต่ละวัน สวดตามวันเกิด หรือเวียนตามวัน
  

วันอาทิตย์ สวดโมรปริตร
จันทร์ อภยปริตร 
อังคาร ธชัคคสูตร
พุธ ขันธปริตร
พุธกลางคืน(ราหู) โพชฌงคปริตร
พฤหัสบดี วัฏฏกปริตร
ศุกร์ กรณียเมตตสูตร
เสาร์ องคุลีมารปริตร
พระเกตุ สวดพาหุงมหากา   ถวายพรพระ(ชยันโต)


อาจจะสวดตามกำลังวันโดยใช้บทขัดหรือสวดบทเต็มๆๆ


Powered by MakeWebEasy.com