ตารางไหว้ผู้ทรงคุณแต่บรรพกาลตลอดปี 2556

Last updated: 21 ธ.ค. 2554  |  8638 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ไหว้เคารพปฏิบัติบูชา ปวงผู้ทรงคุณแต่บรรพกาล
กตัญญูกตเวทิตา
เฮง เฮง เฮง

 
วันที่
เทศกาล
วิธีปฎิบัติบูชา
จันทร์ 25 กุมภาพันธ์ 56 วันมาฆบูชา ตั้งโต๊ะบูชา 6.00น.  ตั้งแจกันดอกบัว น้ำสะอาด 5 แก้ว
เผาเครื่องหอม หันหน้าไปทางใต้
เวลา 6 โมงเช้า เริ่มเจริญภาวนา

สวดมนต์เวียนเทียน
เจริญอิติปิโส 1008 จบเป็นมงคลกับตนเอง
พุธ 13 มีนาคม 56 ไหว้เทพเจ้าจี้กง ตั้งโต๊ะบูชา ด้วยผลไม้มงคล 5 อย่าง ชา 5 แก้ว
เผากำยานของหอม หันไปทิศเหนือ
เวลา 7.00 - 9.00 น หรือ 12.00 -13.00 น
คำภาวนา "นะโมพระวิสุทธิจี้กงอริยะโพธิสัตว์มีชีวิต
สันติ อิสระ ปลดวิบาก เตือนตน เตือนจิต
ตื่นรู้ เบิกบาน" 36จบ
อังคาร 26 มีนาคม 56 วันเกิดเจ้าเต๋าไท้เสียงเหล่ากุง ตั้งโต๊ะบูชา
มีแจกันปักกิ่งทับทิม1คู่ , ชา 5 ถ้วย , ส้ม 5 ผล
กระดาษปิดทองแท้ 7 ใบ

เผากำยานเครื่องหอม หันทางทิศตะวันออก
เอาปัจจัยใส่ซอง แล้วแต่ตั้งจิต
ไปร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือจะดี

ตามวิธีสร้าง เวลา 19.00 - 21.00 น
คำภาวนา  "ข้าขอน้อมบูชาปรมาจารย์เต๋า
ผู้เข้าสู่ธรรมวิถี กุศลทั้งปวงบรรดามี
จงสำเร็จในจิตนี้พ้นเวียนวน"  12 จบ
เสาร์ 30 มีนาคม 56 วันประสูติเจ้าแม่กวนอิม ตั้งโต๊ะบูชา หันทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ตั้งแต่ 7.00 น.เป็นต้นไป
บูชาด้วยเครื่องเผากำยานของหอม
แจกันปักกิ่งหลิวหรือทับทิม 1 คู่ , ส้ม 5 ผล , ชา 5 แก้ว
ควรสวด "นำมอกวนซีอิมผ่อสัก"  1,008 จบ
ควรกินเจตลอดวันรักษาศี
ถ้าทำล่วงหน้า 3 วัน  หลัง 3 วัน  ยิ่งด
ศุกร์ 5 เมษายน 56 วันเชงเม้ง
ควรไปไหว้ที่สุสาน
ให้ไหว้แป๊ะกงก่อนแล้วไปจัดไหว้บรรบุรุษ
ศุกร์ 12 เมษายน 56 วันเกิดตั่วเหล่าเอี้ย เทพดาวเหนือ ตั้งโต๊ะบูชา หันหน้าทิศเหนือ
บูชาด้วยกำยานของหอม
แจกันดอกไม้ขาว 2 ชุด ,  ส้ม 4 ผล 5ชุด , ชา 5 ถ้วย

ไหว้เวลาตี1 - ตี3 ขอความสำเร็จมั่นค
นำซองแดงใส่ปัจจัย 7 ซอง ตามศรัทธา
สวดภาวนา  "นะโม พระวิสุทธิเทพบดีเหนือฟ้า
นะโม เฮียงเทียงเสียงตี่กง เมตตากรุณา
วาสนาบารมีกุศลความดีน้อมถวาย
ขอสรรพมงคลมีแก่ข้าพเจ้า" 27จบ
แล้วนำซองปัจจัยนั้นไปทำบุญช่วย
คนอนาถาจะดีมากๆ
ศุกร์ 24 พฤษภาคม 56 วันวิสาขบูชา ตั้งโต๊ะบูชา ทางทิศตะวันออก
ตั้งพระพุทธรูป1องค์ (ปางสมาธิ) หรือภาวนาในห้องพระ
จุดตะเกียงน้ำมันหอมบูชา
แจกันดอกบัว 1 คู่

ปฏิบัติบูชา ทาน ศีล ภาวนา
เจริญ "พุทโธ" 10,000 จบ
เริ่มเวลา7.00 - 9.00 น
จันทร์ 27 พฤษภาคม 56 วันเกิดหมอยาเทพฮั่วท้อ ตั้งโต๊ะบูชา  หันทางทิศใต้
เวลา19.00 - 21.00 น
นำน้ำเต้าไม้ หรือโลหะ มาไหว้ขอพร
บูชาด้วย ส้ม 5 ผล ชา 5 ถ้วย
เผากำยานของหอม
กระดาษทองมงคล 7 ใบ
ข้าวสาร 7 ถุง หรือ 7กระสอบ

คำภาวนาบำบัดโรค "ขอเชิญเทพยาฮั่วท้อเซียงซือ มาโปรดบรรเทาภัย
กุศลทั้งปวงบูชาสันติสุขที่นี้" 36 จบ

เพื่อเป็นมงคลบำบัดโรคภัย
**ไหว้เสร็จนำแจกคนยากจน

 
พฤหัส 13 มิถุนายน 56 วันไหว้บะจ่าง ไหว้บะจ่างให้เจ้าที่และบรรบุรุ
ควรเผากระดาษทองมงคล 5 ใบ
และใบทำบุญประกอบกรวดน้ำจะดี
จันทร์ 22 กรกฎาคม 56 วันอาสาฬหบูชา ตั้งบูชาทิศเหนือ
บูชาด้วยแจกันดอกบัว 1 คู่
เผาของหอมบูชา ถือศีลภาวนา
สวดสรณะคมณ์ 1,000 จบ
ปล่อยสัตว์ ตั้งแต่ตี 3 จะดี
อังคาร 23 กรกฎาคม 56 วันเข้าพรรษา ตั้งจิตสมาทานศีลที่ตนรักษาได้ตามกำลัง
กับพระประธานในวัดที่นับ
ถือหรือที่บ้าน
ทำตารางทานศีลภาวนาเช็คตนเอง
คำภาวนาสวด พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ 108 จบ
ศุกร์ 26 กรกฎาคม 56 วันสำเร็จเจ้าแม่กวนอิม ตั้งโต๊ะบูชา หันทางทิศใต้  เวลา 7.00 - 9.00 น เป็นต้นไป
จัดแจกันต้นกวนอิม 1 คู่ , รูปบูชา , ส้ม 5 ผล , ชา 5 ถ้วย
เผาของหอม
คำภาวนาสวด มหาการุณาธารณีสูตร 21จบ
แล้วปล่อยสัตว์
พุธ 31 กรกฎาคม 56 วันเกิดเจ้าพ่อกวนอู ตั้งโต๊ะบูชาขอพร  หันทางทิศเหนือ  เวลา 11.00 - 17.00 น
ผลไม้ 9 อย่าง , ชา 5 ถ้วย , ซองทำบุญคนยากจน 7 ซอง

กระดาษทองมงคล 7 ใบ
เผาของหอมบูชา
คำสวดภาวนา "นะโมกวนกงผ่อสัก
ขจัดมาร บรรเทาภัย กุศลปวงข้าบูชา ซื่อสัตย์ภักดีมงคลมีในที่นี้" 99จบ
นำซองแจกทาน ทำบุญมูลนิธิคนยาก
จันทร์ 12 สิงหาคม 56 วันแม่แห่งชาติ กราบแม่ ล้างเท้าขอพร ขออโหสิกรรม สำนึกผิด
หากแม่อยู่ พาท่านไปวัดทำบุญ พักผ่อน
ถ้าละไปแล้วควรขมากรรมทำบุญอุทิศผล
ภาวนาอิติปิโส 1,000 จบ แทนค่าน้ำนม
21 สิงหาคม 56 วันไหว้สาร์ทจีน ช่วงเช้า ไหว้เจ้าที่ บรรพบุรุษ
ช่วงบ่าย แจกทาน ไหว้ผีไม่มีญาติ ห่อเฮียตี๋
นำข้าวสารหรือทรายมาสวด หว่านพรมน้ำตรงทางสามแพร่งหน้าบ้าน
ประกอบเครื่องบูชาคาวหวาน
คำสวดภาวนา "โอมอมิตาเตเจวาตีโซหา" 108 จบ แล้วพรม**
อุทิศกำหนดใจแผ่เมตตาผู้ตกทุกข์จงพ้นวิบาก ผู้สบายจงดียิ่ง
พฤหัส 19 กันยายน 56 วันไหว้พระจันทร์ ปีนี้ไหว้ทิศเหนือ เวลา15.00 - 19.00 น
4 - 12 ตุลาคม 56 เทศกาลกินเจ กุศลทานเจบารมี
เสาร์ 19 ตุลาคม 56 วันออกพรรษา ไหว้พระ ทำบุญ รักษาศีล ปล่อยสัตว์
พุธ 23 ตุลาคม 56 วันปิยมหาราชไทย
วันออกบวชเจ้าแม่กวนอิม
วันปิยมหาราชไทย เลิกทาส บูชาคุณรัชกาลที่5

วันออกบวชเจ้าแม่กวนอิม
ตั้งโต๊ะบูชา หันทางทิศใต้ เวลา 9.00 - 11.00 น.

แจกันปักกิ่งต้นกวนอิม , ผลไม้ 5 อย่าง , ชา 5 ถ้วย
เผาของหอมกำยาน

สวดภาวนา  ปรัชญาปารมิตา (ซิมเก็ง) 21จบ หรือ 108 จบ จะดี
อาทิตย์ 17 พฤศจิกายน 56 วันลอยกระทง อาบน้ำเพ็ญตอนเที่ยงคืน
พฤหัส 5 ธันวาคม 56 วันพ่อแห่งชาติ
ล้างเท้าขอพร อโหสิกรรมขมากรรม
พาท่านผ่อนคลาย
ไหว้พระทำบุญ
หากลาลับดับชีวาแผ่เมตตาสวดมนต์ให้
พระพุทธคุณ 108 จบ กรวดน้ำขมากรรม
พฤหัส 19 ธันวาคม 56 วันไหว้เทศกาลตังโจ่ย
(ขนมอี๋บัวลอย)
ไหว้เจ้าที่ และบรรพบุรุษ
เริ่มไหว้ 7.00 - 11.00 น หันหน้าทิศเหนือ
โดย ณเซียนเจ้า กองบุญหมื่นฟ้า

 

 

Powered by MakeWebEasy.com