วิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้า กองบุญหมื่นฟ้า

Last updated: 21 ธ.ค. 2554  |  12203 จำนวนผู้เข้าชม  | 

มีสติไม่งมงาย วิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
กองบุญหมื่นฟ้า จากหอพระยมราช


เนื่องจากมีผู้ประสบปัญหาทางใจมามากเรื่องนี้จึงขอตอบรวมๆ เผื่อเป็นประโยชน์ มนต์แก้คุณแก้ของด้วยตนเอง ใช้เวลาเจอแล้วจะได้ไม่ต้องไปตามหาคนแก้ให้เหนื่อยเพราะดีไม่ดีจะเป็นหนัก  ก่อนหาผู้รักษาทางนี้ให้ตั้งจิตตนเองให้มั่นก่อน คนโดนคุณโดนของเขากระทำนั้นส่วนมากจะผจญเมื่อดวงตก  มีเคราะห์ หรืออารมณ์หดหู่เศร้าหมอง  ตกใจง่าย  คนไร้สมาธิ  หรือขาดที่ยึดเหนี่ยว ป่วยกายจนใจล้า คนกล้าดี อวดดี อวดเก่ง  ขาดสติ จิตอ่อน ประมาท ปากพาลมักเจอลูกหลง สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องนอกเหตุเหนือผลยากบรรยาย มีมานานทุกยุคสมัยต้องประสบกับตนเองเท่านั้น  สิ่งสำคัญคือ สติ  ต้องดึงใจให้มั่น อย่างงมงายมากไปหรือถูกชักนำจนหลงเกรงกลัว ถ้าเราฝึกจิตดีไม่ประมาท   มีสติ  เพียงอาศัยใจมั่นในพระรัตนตรัย ทานศีลภาวนาที่ตนอบรมบำเพ็ญมา คุณบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งปวงด้วยใจที่เข็มแข็งนี้ประจวบกับการฝึกจิตสม่ำเสมอก็จะมีอำนาจบุญที่เอาชนะคุณไสยมนต์ดำต่างๆๆได้

ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องเหล่านี้มักเป็นวงจรกรรม  ถ้าไม่มีเหตุจะไม่มีผล  คนที่มีอดีตจะเจอก็ต้องเจอสิ่งที่ดีที่สุดคือมีสติอย่างมงาย มั่นในคุณพระรัตนตรัย ศีล5 เป็นฐานก็พอบรรเทาได้เพราะกฏแห่งการสนองกลับนั้นมีอยู่ ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว ต้องฝึกแผ่เมตตาให้อโหสิกรรมเสมอ  หากประสบพบเจออาการป่วยไม่ทราบสาเหตุสีหน้าหมองคล้ำผิดไปไม่ได้เกี่ยวกับสุขภาพที่ผิดปกติเกินธรรมดาหรือเป็นมาก่อน ไม่ใช่โรคจิตโรคประสาท  คลุ้มดีคลุ้มร้าย แล้วรู้สึกตนเองผิดปกติไป (ต้องตรวจตราดีๆๆนะจะได้ไม่หลงเกินไป)  รู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจ  ส่วนมากคนเราจะรู้ตัวเอง หวิวๆๆ  แปลกๆๆๆ ใจไม่ค่อยดีช่วงนั้นต้องดูแลสุขภาพกายนอนพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำมากๆๆ ทานอาหารให้เป็นประโยชน์ให้กายมีกำลังแล้วเติมพลังใจด้วยการถึงพระรัตนตรัยสมาทานศีล 5 ทุกวัน  ปล่อยความหดหู่กังวลความกลัวออกจากใจ  สวดสมาทานตั้งด้วยตนเอง ดังนี้

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ (3จบ)

อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา  พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ  (กราบ)
สวากขาโตภะคะวะตาธัมโม  ธัมมังนะมัสสามิ  (กราบ)
สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ  สังฆังนะมามิ (กราบ)


ถวายชีวิตเป็นพระรัตนตรัยบูชา ขออานุภาพคุ้มครอง
พุทธังชีวิตังยาวะนิพพานังสรณัง คัจฉามิ
ธัมมังชีวิตังยาวะนิพพานังสรณัง คัจฉามิ
สังฆังชีวิตังยาวะนิพพานังสรณัง คัจฉามิ


ทุติพุทธังชีวิตังยาวะนิพพานัง  สรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิธัมมังชีวิตังยาวะนิพพานัง  สรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิสังฆังชีวิตังยาวะนิพพานัง  สรณังคัจฉามิ

ตติยัมปิพุทธังชีวิตังยาวะนิพพานัง  สรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิธัมมังชีวิตังยาวะนิพพานัง  สรณังคัจฉามิ
ตติยัมปิสังฆังชีวิตังยาวะนิพพานัง  สรณังคัจฉามิ


ตั้งจิตถึงศีล5
ละเว้นจากการฆ่าสัตว์
ละเว้นจากการลักทรัพย์
ละเว้นจากการปนะพฤติผิดในกาม
ละเว้นจากการพูดเท็จ
ละเว้นจากการดื่มสุราของมึนเมา

ขอบุญศีลนี้เป็นฐาน ผนวกน้ำกรวดหมายทานทานศีลภาวนา ทุกชาติภพ ขอจบถวาย เป็นกายะพุทธัง วาจายะธัมมัง จิตตายะสังฆัง ดังแก้วสารพัดนึกจินดามณีโชติฤทธิ์ป้องกันภัยนานาจากปวงอกุศลจิต มิจฉาทิฐิอกุศลเทวปุตมาร  ไสยะมนต์ดำอำนาจเดียรถีย์นอกรีตจงเบาบางจางสลาย ให้มีจิตมั่นในพระรัตนตรัยหากเป็นแรงกรรมวิบากส่งผลมา ให้ทำจิตขออโหสิกรรม เร่งกระทำทานศีลภาวนา แผ่เมตตากรวดน้ำให้ขอจงเป็นสุขสันติอย่าเบียดเบียนกันและกันเลยจงอยู่เป็นสุขๆๆๆๆเทอญ แล้วจึงกำหนดใจถึงพรหมเทพเทวดาผู้ทรงสัมมาทิฐิปราบอริมาร  มีท่านท้าวสหัมบดีพรหมผู้เป็นใหญ่  ท่านท้าวอริยะพรหมสุพรหม  ท่านท้าวอริยะพรหมปรมัตตพรหม  ท่านท้าวมหาพรหมสนังกุมาร  ท่านท้าวมหาพรหมติสสะพรหม  ท้าวมหาพรหมหาริตะ  ท่านท้าวมหาพรหมชินะปัญจะระ (สหายพระพาหิยะเถระอรหันต์ผู้บรรลุเร็วพลัน)  ท้าวมหาพรหมยมราช ท้าวมหาพรหมพระกาล  ท้าวมหาพรหมอินทราธิราช  ท้าวมหาพรหมฆฏิการพรหม  และองค์พรหมสมาธิฌานต้นวงความรู้เวทวิทยาทุกสายแต่บรรพกาล พระฤาษีอุทกดาบส  อาฬารดาบส ผู้ทรงพรตเวทมนตรามุณีทุกชั้นฟ้า  พระบรมครูทั้ง109พระองค์  พระตาวัวพระตาไฟพระนารอด  พระนาไลยะพระปไลโกฏิ   พระกัสสะปะ  อันชนนับถือมายาวนาน  พระฤาษีจังตังกะปิละ บรมครูหมออาเตรยมุนี ตำแยผู้ถ่องแท้โรค  พระบรมครูชีวกโกมารภัจน์  ท้าวเวสสุวัณจอมยักขาและภูติ  อีกมหาราชทั้ง4ทิศนามท้าวกุเวรรุราชาจอมยักขาหนเหนือ  ท้าวธตรัฐฐาราชาคนธรรพ์หนตะวันออก  ท้าววิรูปักขาราชานาคราชหนตะวันตก  ท้าววิรุฬหกราชาภูติหนทิศใต้  พระอินทราธิราช ท่านชนวสภยักขา  สกทาคามี(พระเจ้าพิมพิสาร)  อันสอดส่องมองโลก  โปรดเสด็จมาประชุมล้างอาถรรพณ์  ขอทวยเทพสัมมาทิฐิในสากลโลกจักรวาลมาประชุม  ขอน้อมพระบารมีมาชำระปวงคุณไสยไพรี  อันกระทำย่ำยีทั้งปวง พระราหูมาล้างปวงเขากระทำไว้  จงระงับดับหายจากกายกายาวาจาจิต  ขอเทพยดาพรหมพระโพธิสัตว์มุณีฤาษีผู้มีฤทธิ์สมถะวิปัสสนา  ผู้ทรงคุณทิพยะใดใดอันมีอยู่ในโลก ด้วยวาจาสัตย์พระรัตนตรัยมีคุณจริง พุทโธ ธัมโม สังโฆ ในเถรวาท  วัชรมหายาน  มหายานแผ่ไว้ยาวนานตราบปัจจุบันนี้ คุณอันเป็นมหาอนันตไร้ขอบเขต ข้าพเจ้าขอประนมนึกถึงมาสถิตในกายวาจาใจชำระดับล้างปวงคุณไสย คำสาป คำแช่ง  อาถรรพณวิทยาใดๆๆๆ จงเสื่อมดับสู่ธาตุ4 คุณผีคุณคนคุณมนตราคำแช่ง  ประกอบอักขระยันตราเป็นอักษรกลบทกลตารางความรู้ทางสายใด

ขอพระคุณครูอาจารย์ในสายนั้นมารับรู้  ลูกขอน้อมอโหสิกรรมแผ่ส่วนบุญกุศลให้ได้ประมาทพลาดพลั้งกายวาจาใจ
ขอจงได้อโหสิกรรมโปรดรับโมทนาบุญกุศลอันลูกนี้ตั้งจิตดีแล้วเทอญ
ขอสรรพสิ่งชั่วร้ายจงดับไปด้วยบุญบารมีทานศีลภาวนา และคุณครูประสิทธิเทอญ

นะถอน โมถอน พุทถอน ธาถอน ยะถอน
วาเคลื่อน คะคลาย ภะสลาย โสเสื่อม
ปิสูญ ติระงับ อิดับ
นามะรูปัง อนิจจัง
นามะรูปัง ทุกขัง
นามะรูปัง อนัตตา
กลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟ
รูป  อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
เวทนา  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา
วิญญาณ  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา
สัญญา  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา
สังขาร  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา
สรรพกลทั้งปวง เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป
ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว
คุณพระพุทธานุภาพไร้ประมาณ คุณธรรมมานุภาพไร้ประมาณ  คุณพระสังฆานุภาพไร้ประมาณ
ประสิทธิเมเทอญ

**แล้วจึงกรวดน้ำ**


ถ้าจะดีควรหาน้ำมนต์มาหลายๆๆวัดมาประจุจิตด้วยวิธีนี้จะพอบรรเทาได้ ทางที่ดีเพื่อความไม่ประมาทต้องมั่นใจจริงๆๆ ว่าเรามั่นคงในทานศีลภาวนาพระรัตนตรัยจริงๆๆจึงพ้นภัยก่อนจะไปหาคนแก้  ร่างทรง  หมอแก้ทั้งหลายให้ใช้บุญตนเองช่วยก่อนเพื่อป้องกันโดนหลอกซ้ำซ้อน ปัจจุบันของจริงก็มี  ของหลอกลวงหาเงินก็มาก  หมั่นไหว้พระทำบุญ ภาวนาตามกำลัง รักษาใจตนเองดีที่สุด  ทำให้ครบทุกวันประกันภัยดียิ่ง  คุณพระเครื่องห้อยคอที่ว่าขลังยังต้องภาวนากำกับ  มีห้อยและภาวนาด้วยยิ่งดีเคารพบูชาพระองค์ใดน้อมใจให้มั่นพระพุทธรูป  พระเถราจารย์ในสายวิชาแต่ละท่านย่อมมีในใจควรตรึกนึกถึง คำภาวนาสั้นๆๆง่ายๆๆๆสมาธิจะมาไวกว่ายาวๆๆๆ เอาตามถนัดขอให้มั่นจริงๆๆ บางคนถนัดบทยาวๆๆยิ่งดี  ทุกอย่างอยู่ที่พลังใจ  ทำให้จริงย่อมเอาชนะภัยมายานี้ได้ มีสติอย่าประมาทดีที่สุด 

คุณครูสอนมาที่ควรจำ 
1.อย่าด่าพ่อแม่ใคร
2.ถือศีล5 ให้ครบ น้อยสุดก็สักข้อ 
3.อย่าปากพล่อยอวดดี 
4.อย่าขานรับตอนกลางคืน
5.อย่าขานรับยามเข้าห้องน้ำ  อุจจาระ  ปัสสาวะ
6.อย่าทักเสียงประหลาด
7.เข้าป่าอย่าถามหาสัตว์ร้ายฝูงผี  เข้าป่าช้าที่อันตราย  อย่าถามหาฝูงผี 
8.ระวังเวลาไปวัดโรงพยาบาลสุสาน  อย่าสะดุดให้มีสติหมั่นภาวนา  พกใบทับทิม   ใบส้มโอ  หญ้าฝรั่นไปด้วยจะดี 
9.ทานข้าวดื่มน้ำมีสติ อย่าคุยไปพูดไป
10.ขับขี่รถระวังข้างทางอย่าปากพล่อยผีตายโหงเขาทิ้งไว้เยอะหาพวก 
11.อย่าอุจจาระปัสสาวะเรี่ยราดรดซากปรัก สามแพร่ง  ตอไม้  จอมปลวก  เข้าป่าอุจจาระ  ปัสสาวะต้องขอขมากรรมก่อนเสมอ 
12.อย่าคิดว่าดี  อย่าถือว่าแน่  เที่ยวท้าวิชาลองอาคมใคร อย่าดูถูกดูหมิ่นครูอาจารย์ผู้อื่น  จงจำไว้ว่า "เหนือฟ้ามีฟ้า" วงจรไสยะกว้างใหญ่กว่าหมื่นปีก้าวไกลกว่าวิทยาการปัจจุบันมากนัก เท็จมีมากจริงลับก็มีมาก ต้องมีสติไม่ประมาทดีที่สุด
13.แผ่เมตตาเสมอๆๆๆๆๆ  บทภาวนาสวดทุกวันคือ สรณะคมณ์ควรสวดบ่อยๆๆให้ติดในจิตใจ พุทโธก็ดี อิติปิโสก็ได้ กำหนดใจมั่นในพุทธานุสติ  พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ พระเถราจารย์ผู้ทรงคุณในอดีตที่นับถือ  ตามสายตามวิชาย่อมดีทั้งนั้น  รักษาตนเองก่อนวิ่งหาคนแก้ไม่ถูกหลอกและมีสติ 

ข้อเพิ่มเติม
1. ควรทำบุญกรวดน้ำเสมอ
2. ปล่อยสัตว์น้ำช่วยชีวิตสัตว์ทุกชนิดที่ทรมานให้พ้นทุกข์อยู่ในที่เหมาะสมจะดี
3. หมั่นทานเจ  มังสวิรัติปรับร่างกายบ้าง
4. ทำบุญให้ทานสม่ำเสมอ ฝึกสมาธิประจำอาศัยพุทธคุณฝึกจิตจะดีมากๆๆ
5. ควรมีมงคลอนุสติติดตัวตามที่นับถือเป็นที่รวมใจจะดี
6. ข้อปฏิบัตินี้ควรทำประจำ จะเป็นระบบกันภัยดียิ่ง

ข้อชี้แนะ
1. ไสยะคุณบางประการต้องอาศัยผู้ชำนาญเฉพาะด้านแก้ให้ ต้องขอบารมีผู้มิจิตด้านนี้โดยตรง โดยสำคัญท่านเหล่านี้มักเก็บตัวให้น้อมใจขอบารมีเหนี่ยวนำการช่วยเหลือก็จะมีทางออกได้หากหนักหนาจริงๆๆ เพราะผู้มิวิชาบางสายน้อยนักจะเปิดเผยตัวมักจะกลมกลืนกับคนธรรมดาเพราะบางท่านไม่หากินด้านนี้
2.  หมั่นแผ่เมตตาให้เทวดาประจำตัว ประจำตระกูล  และเจ้ากรรมนายเวร
3.  อย่าอาฆาตพยาบาท ความโลภโกรธหลงมักเป็นเหยื่อของไสยะได้ง่ายเพราะวิชาจะเสื่อม
4.  พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ในสยามช่วยบรรเทาและเป็นกำลังใจได้ น้ำพระพุทธมนต์บางวัดสะอาด  บรรจุขวดดื่มได้ ก็น่าจะหาเก็บไว้ยามฉุกเฉินเป็นยาพิเศษคุณพระประจำบ้านใกล้ตัวในห้องพระ
5.  ปลูกขมิ้น  ไพล   ว่านพระตบะ  ต้นทับทิม   ดอกบัว   มะกรูด  มะนาว  ตะไคร้  กระชายดำ บำรุงเลี้ยงด้วยน้ำมนต์พระพุทธคุณเป็นพืชช่วยยามฉุกเฉินได้ อีกทั้งเป็นยาสมุนไพรทุกส่วนต้มทานใช้เป็นยาใกล้ตัว
6. ธาตุกายสิทธิพื้นบ้าน เช่น ข้าวตอกพระร่วงสุโขทัย เหล็กน้ำพี้อุตรดิตถ์  แก้วโป่งข่ามลำปาง  ตับเหล็ก  ขมิ้นหิน  อุลกมณีเมืองลองจังหวัดแพร่  แร่เกาะล้านเมืองชลบุรี  หินพระธาตุเขาสามร้อยยอด  ประจวบคีรีขันธ์  และนานาธาตุกายสิทธิในสยามล้วนมีคุณ พกพกติดตัว  ติดรถ   ห้องพระไม่เสียหลาย 

ฝึกพระนอก  ฝึกพระใน ให้สมดุลย่อมดีที่สุดเทอญ 
พระใน(ทานศีลภาวนา) ยังไม่มั่นให้ใช้พระนอก(พระเครื่อง)ฝึกใจไป พระในมั่น(ทานศีลภาวนา) ก็อย่าอวดดีประมาทพระนอก(พระเครื่อง) จะเป็นพระอัตตาไปถ้อยทีถ้อยอาศัย สมดุลใจดีที่สุด สิ่งที่กลัวพระเครื่องมีแต่พวกเปรต  อสุรกาย  วิญญาณร้ายและเทวดามิจฉาเท่านั้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกำลังใจ   วิทยาอาคม  บุญบารมี และสมาธิผู้สร้างประจุด้วยถ้าเจอที่คู่ปรับเหนือกว่าทางสมาธิหรือไสยะสูงกว่าก็อาจอ่อนกำลังได้  ฉะนั้นสิ่งจำเป็นจึงควรย้อนมาที่ทานศีลภาวนาในใจตนสรณะคมณ์พระรัตนตรัยในตน
ต้องฝึกให้มั่นอย่าประมาทเทอญ

 

ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านเทอญ

 

Powered by MakeWebEasy.com