บทสวดก่อนถวายทานและทำกรรมฐานของกองบุญหมื่นฟ้า

Last updated: 21 ธ.ค. 2554  |  4440 จำนวนผู้เข้าชม  |   บทสวดก่อนถวายทานและทำกรรมฐานของกองบุญหมื่นฟ้า  บทบูชาถวายกายวาจาจิต
 

สรณะคมณ์บังคมไว้ในเศียรเกล้า
พระพุทธเจ้าเอกไตรรัตน์ขจัดใส
ยกพระพุทธสุดประมาณผ่านหทัย
น้อมในอนิจลักษณะสัญญา
น้อมพระธรรมทุติยะมังคละเลิศ
สุดประเสริฐ 84000 ดวงปวงปรารถนา
แก้ทุกข์โทษได้ในโลกา
พิจารณาทุกขสัญญาชำระใจ
นบองค์พระอริยะสงฆ์ตติยะพิธ
อันวิสิทธิมงคลดลยิ่งใหญ่
วงศ์แห่งคู่บุรุษ 4 เลิศแดนไตร
นำธรรมอนัตตสัญญาให้แผ่ไพบูลย์
ข้าเคารพจบแล้วพระไตรรัตน์
น้อมชีวิตกายใจจัดเป็นศูนย์
ถวายชีพบูชาปรีชานุกูล
ให้จรูญเจิดจรัสพิพัฒนธรรม
อโหพุทโธ  อปมาโณ
พุทธังชีวิตังยาวะนิพพานังสรณังคัจฉามิ
นามะรูปังอนิจจัง
อโหธัมโม   อปมาโณ
ธัมมังชีวิตังยาวะนิพพานังสรณังคัจฉามิ
นามะรูปังทุกขัง
อโหสังโฆ  อปมาโณ
สังฆังชีวิตังยาวะนิพพานังสรณังคัจฉามิ
นามะรูปังอนัตตา
เอวังอจินตัยยัง  อจินไตโย   อจินติยา
พุทธา  ธัมมา  สังฆา 
นะมามิหัง 

Powered by MakeWebEasy.com