ง่ายๆ คาถาใช้จบของใส่บาตร

Last updated: 23 ธ.ค. 2554  |  8515 จำนวนผู้เข้าชม  | 


     ง่ายๆ...คาถาใช้จบของใส่บาตร     

อิตัง อิติง อิตัง

ตังมาตังมาอะตังมา

อิตังอิตัง


ทานังอิตังมามา


ใช้สวดจบของก่อนใส่บาตร เงินคำข้าวของ งอกพันเท่า

คาถาอาคมมิใช่สิ่งงมงายไร้สาระ แต่เป็นรหัสยจิต
เอาผลของการฝึกจิตมาใช้ในโลก เพื่อปรับสมดุลดำรงอยู่
จิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้
อย่างน้อยๆๆ คาถาอาคมคือการฝึกขัดเกลาสมาธิ
ผู้ใช้มีศีลธรรมจึงเกิดประโยชน์
ผู้ทำผิดคิดร้ายขุ่นมัว
แม้มีมหามนต์ก็แค่ถ้อยลมปาก
คนฝึกจิตภาวนา
ขัดเกลาตนบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น

สระ  พยัญชนะ ก็คือยอดมนตรา
คาถา  คือคำร้อยกรองสอนใจ
คำรวมจิต อาจเป็นคำสอน  หรือคำมงคลก็ได้
มนตรา  คือการท่องบ่น  จดจำ  ให้ติดในใจ
เป็นการฝึกใจให้สงบนิ่งจดจ่อ
ปัญญารู้โลกแจ่มแจ้งอาจไม่ถึงตามทุกท่าน
มนตราคาถาอย่างน้อยๆๆก็คือฐานปัญญา
ขัดเกลาสมาธิให้รู้แจ้งตรงทาง

ของดี อยู่ที่คนฉลาดใช้
มนต์ทุกบทของข้าพเจ้า จากครูอาจารย์กัลยาณมิตรที่ส่งต่อสืบสาน
และมนตราจากการผ่านจิตสู่จิต
ฝากไว้ในอีกภพเอามาใช้ในปัจจุบัน
เป็นแนววิถีของข้าพเจ้า

อาจเรียกคาถาจิต สืบจากการวาดคาถาสะกดร่ายกำกับ
กินคาถาอาคม  สะกด
ตายไปกี่ชาติก็ไม่ลืม เพราะคือของเรา
หยิบใช้ได้ทุกเมืี่อ

โบราณว่า
ผุดออกตามรูขุมขน   ไหลมาดังน้ำ   ดังนี้แล


      

Powered by MakeWebEasy.com