แนะนำพระพรหมอนุสติเทวตา ทรงอานุภาพเป็นที่เลื่องลือ

Last updated: 23 ธ.ค. 2554  |  5515 จำนวนผู้เข้าชม  | 


แนะนำพระพรหมอนุสติเทวตา  ทรงอานุภาพเป็นที่เลื่องลือ 

เพื่อสักการะขอพรมงคล ท่านท้าวมหาพรหม

นามพระเกศรังสิยะบดีท้าวมหาพรหมที่มีพลังประตูมิติทรงกำลังและรัศมีแห่งทวยเทพพรหมวิหารธรรมบารมี

แหล่งขอพรที่ทรงอานุภาพที่ โรงแรมเชียงใหม่พลาซ่า

ขอพรสมดังใจ
ความสำเร็จ
เจริญ
รุ่งเรือง
พ้นจากความขัดข้อง

บูชาด้วย
มะลิมาลัย

มะพร้าว
ธูป 16 ดอก บูชา 4 ทิศ

ผู้มีกตัญญูกตเวทิตาย่อมสมดังใจปอง

การบูชาควรจุดธูปนมัสการทั้ง 4 ทิศเวียนขวา
น้อมใจให้สงบร่มเย็นไม่โลภโกรธหลง
ตั้งใจสบายๆๆๆนึกถึงบุญความดีที่ทำ
น้อม
บูชาเทวตาพลี
จะช่วยนำมงคลมาสู่

วิบากคลาย
สิ่งดีทวีผล

(ต่างชาตินิยมมาสักการะ  เช่นเดียวกับพระพรหมเอราวัณ)

การขอพรให้ตั้งจิตกราบขอมงคลพรอธิษฐานในมือแต่ละด้าน


   คันฉ่อง   เปิดทางชีวิต
   มือที่อุระ   สมปรารถนาทุกประการ
   จักร    ขับไล่สิ่งชั่วร้ายล้างอาถรรพณ์
   หม้อน้ำ   อุดมสมบูรณ์
   สังข์   ความรัก  ความก้าวหน้า
   คทา   การงาน
   คัมภีร์  เอกสาร   การติดต่อ  การศึกษา
   ประคำ   ความเจริญยิ่งค้าขายดี

ด้านสุขภาพกายใจ  ควรอธิษฐานเพ่งที่สังข์

โดยเมื่อไหว้ครบ  4ด้าน
ให้ไปอธิษฐานในด้านที่ประสงค์เพียงเรื่องเดียว

ไม่ควรขอมากสิ่งด้วยความโลภและผิดศีลธรรม
การเจริญภาวนาเทพพรหมจะโปรดมาก
เมื่อแผ่บุญอุทิศแก่ท่าน

การสังเวยบวงพลีเป็นเครื่องแสดงความนอบน้อม
และแผ่บุญแก่บริวารควรจัดตามสมควร

การประกอบทานศีลภาวนา
เทพพรหมจะได้รับและอนุโมทนามากกว่า 

Powered by MakeWebEasy.com