วิธีการหาฤกษ์ยามด้วยตนเอง ขั้นพื้นฐาน

Last updated: 21 ธ.ค. 2554  |  72018 จำนวนผู้เข้าชม  | 

วันดีที่ควรทำการมงคลอย่างง่าย (พื้นฐาน)
ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ

ยามกลางวัน


ยามกลางคืน

 
 ข้อสำคัญในการเลือกวันกระทำงานมงคลต่างๆ 

1. ควรงดเว้นกระทำพิธีการต่างๆใน วันอุบาทว์  โลกาวินาศ  ประจำปีนั้นๆ


2. ละเว้นวันที่เป็นกาลกิณีกับวันเกิดตนเอง ... เช่น
 
เกิด วันอาทิตย์ เว้น วันศุกร์
เกิ วันจันทร์ เว้น อาทิตย์
เกิ วันอังคาร เว้น วันจันทร์
เกิ วันพุธ เว้น วันอังคาร
เกิ วันพฤหัสบดี เว้น วันเสาร์
เกิ วันศุกร์ เว้น วันพุธ (กลางคืน)
เกิ วันเสาร์ เว้น วันพุธ
 
3. หาวันมงคล ตามข้างขึ้นข้างแรมนี้ ที่เว้นวันกาลกิณีของตน หรือจะเลือกเอาวันคู่มิตรของตนก็ได้
    และต้องไม่ตรงกับวันอุบาทว์ โลกาวินาศ ประจำปีนั้นๆด้วย จะดีมาก เช่น ...
 
เกิด วันอาทิตย์ ใช้ วันพฤหัสบดี
เกิ วันจันทร์ ใช้ วันพุธ
เกิ วันอังคาร ใช้ วันศุกร์
เกิ วันพุธ (กลางคืน) ใช้ วันเสาร์

 วันดี ข้างขึ้น - ข้างแรมมงคล 
 วันดีอำมฤคโชค คือ วันข้างขึ้น หรือ ข้างแรมที่ตรงกับ
วัน ข้างขึ้นและข้างแรมที่
วันอาทิตย์   8 ค่ำ
วันจันทร์   3 ค่ำ
วันอังคาร   9 ค่ำ
วันพุธ  2 ค่ำ
วันพฤหัสบดี  4 ค่ำ
วันศุกร์   1 ค่ำ
วันเสาร์  5 ค่ำ

  ** ซึ่งเสาร์ 5 นี้ทั้งข้างขึ้นข้างแรม ขอเว้นอย่าใช้ในการมงคลทั่วไป ขอให้ใช้ในการสร้างวัตถุอาคม
 หรือพิธีปลุกเสกสร้างสิ่งมงคลอันมีกำลังเท่านั้น เพราะถ้าใช้ในงานมงคลอื่นๆที่บุญไม่ถึงจะเป็นภัยได้

 วันดีสิทธิโชค
วัน ข้างขึ้นและข้างแรมที่
วันอาทิตย์   11 ค่ำ
วันจันทร์   5 ค่ำ
วันอังคาร   14 ค่ำ
วันพุธ  10 ค่ำ
วันพฤหัสบดี  9 ค่ำ
วันศุกร์   11 ค่ำ
วันเสาร์  4 ค่ำ

วันมหาสิทธิโชค
วัน ข้างขึ้นและข้างแรมที่
วันอาทิตย์   14 ค่ำ
วันจันทร์   12 ค่ำ
วันอังคาร   13 ค่ำ
วันพุธ  4 ค่ำ
วันพฤหัสบดี  7 ค่ำ
วันศุกร์   10 ค่ำ
วันเสาร์  15 ค่ำ


วันชัยโชค
วัน ข้างขึ้นและข้างแรมที่
วันอาทิตย์   8 ค่ำ
วันจันทร์   3 ค่ำ
วันอังคาร   11 ค่ำ
วันพุธ  10 ค่ำ
วันพฤหัสบดี  4 ค่ำ
วันศุกร์   1 ค่ำ
วันเสาร์  11 ค่ำ


วันราชาโชค
วัน ข้างขึ้นและข้างแรมที่
วันอาทิตย์   6 ค่ำ
วันจันทร์   3 ค่ำ
วันอังคาร   9 ค่ำ
วันพุธ  6 ค่ำ
วันพฤหัสบดี  10 ค่ำ
วันศุกร์   1 ค่ำ
วันเสาร์ **  5 ค่ำ **
** ทำแต่การมงคลด้านอาคมพิธีเท่านั้น

ทิศมงคลในแต่ละวัน ที่พึงหันหน้า ในการประกอบมงคลใดๆ
วัน ทิศ
วันอาทิตย์  ใต้
วันจันทร์  ตะวันตกเฉียงใต้
วันอังคาร  ตะวันตก
วันพุธ ตะวันตกเฉียงเหนือ
วันพฤหัสบดี ตะวันออกเฉียงเหนือ
วันศุกร์  ตะวันออกเฉียงใต้
วันเสาร์ เหนือ
 
*** ข้อควรรู้เพิ่มเติม ***
ปี พ.ศ. 2557 นี้ ...
วันอาทิตย์ เป็น วันธงชัย
วันจันทร์ เป็น วันอธิบดี
วันเสาร์ เป็น วันอุบาทว์
วันพุธ เป็น วันโลกาวินาศ

วันเวลามงคลนั้น จะต้องตรวจดู วันธงชัย วันอธิบดี วันอุบาทว์ วันโลกาวินาศ ในแต่ละปีด้วย
ซึ่งจะระบุวันและยาม (เวลา) ในวันเปลี่ยนปี 16 เมษายนของทุกปี
 
และในปี 2557 นี้ ... (ใช้ถึง 15 เมษายน 2558)
วันเวลาที่มงคลคือ
วันธงชัย คือ วันอาทิตย์ ยาม 3 (เวลา 09.01น. - 10.30น.) และ (21.01น. - 22.30น.)
วันอธิบดี คือ วันจันทร์ ยาม 4 (เวลา 10.31น. - 12.00น.) และ  (22.31น. - 24.00น.)

วันเวลาที่ควรหลีกเลี่ยงคือ
วันอุบาทว์ คือ วันเสาร์ ยาม 2 (เวลา 07.31น. - 09.00น.) และ (19.31น. - 21.00น.)
วันโลกาวินาศ คือ วันพุธ ยาม 8 (เวลา16.31น. - 18.00น.) และ (4.31น. - 06.00น.)

ต้องตรวจวันทุกๆปี และอย่าลืม ที่สำคัญ คืออย่าตรงกับวันกาลกิณีตนเองด้วย

 

Powered by MakeWebEasy.com