เคล็ดบรรเทาวิบากเวรภัยด้วยโพธิบูชา

Last updated: 21 ธ.ค. 2554  |  5297 จำนวนผู้เข้าชม  | วิธีบรรเทาวิบากกรรมด้วยโพธิบูชา 
 

ให้ท่านหาต้นโพธิ์มาปลูกในที่อันสมควร เช่น ป่าเขา วัดวา สวนธรรม  ถ้าได้หน่อโพธิในพุทธวงศ์ยิ่งดี

หาพระพุทธรูปปางสมาธิมาประดิษฐานใต้ร่มโพธิ์

ใช้น้ำมนต์ 9 วัด หรือยิ่งมากยิ่งดีสรงรดโพธิ

ด้านใต้หลุมปลูกพึงบูชาด้วยมณีนพเกล้า และควรก่อเจดีย์ด้วยทรายสะอาดบูชาเป็นตัวแทนพระธรณีหากมีรูปสมมติก็พึงตั้งไว้ใต้ร่มโพธิ์แต่ควรต่ำกว่าพระพุทธรูป

ควรปลูกในวันพระ เจริญสรณะคมณ์เท่าอายุ เจริญ "อิติปิโส" 1,000 จบบูชา

วันพระให้สรงด้วยนมสดและน้ำอบ  พร้อมนำเกสรบัวแกะถวายบูชา

วันธรรมดาใช้น้ำธรรมดา สวดบูชาด้วย "อิติปิโส" 108จบ และ"สรณะคมณ์" เท่าอายุ 

ผู้ใดกระทำสักการะดังนี้ จักสมปรารถนาทุกประการ และพ้นจากวิบากร้ายทั้งปวง

Powered by MakeWebEasy.com