โองการพระยมขับผี

Last updated: Dec 23, 2011  |  4822 จำนวนผู้เข้าชม  |  รอบรู้หมื่นฟ้า


โองการพระยมขับผี" อมพระยายมราชกูจะกินผีทั้งมวล
ปรมวลผีห่าจุ่งพ่าย ผีตายพงดง
ผีหลงอยู่บ้านกูจะร้องมึงมา
อมขับสะตัสสะไปไกลตัว
จงมารับน้ำกรวดหมายทาน
อย่าได้มาข้อง อมพุทธะราจาเมตตาภูตาปิยาสวาหม
ฟังกูเน้อ ผีตังหลายผีญิงผีจาย
กูจะมัด มึึงออกจากตัว
ถ้ามึงกลัวมึงยกมือไหว้
เอมยมะราชาตาส่อง
เนตรกูมีฤทธา
หื้อมึงรับบุญกูหนาอย่าได้ต่อตั้ง
อมอ่อนๆๆๆๆๆถอนๆๆๆๆๆๆ
มารับน้ำกรวดกู
อมยะมะราจาเมตตาปิยาสวาหม
"

อจ.ไวรุศมุณี องค์อารยะปภาช 

Powered by MakeWebEasy.com