ขอเชิญทำบุญร่วมสร้างเจดีย์ ถวายวัดในชนบท จ.เชียงใหม่

Last updated: Jul 2, 2011  |  2913 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวสารงานบุญ

ขอเชิญทุกท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสร้างเจดีย์ ยอดฉัตร พระปางเปิดโลก
ถวายวัดในชนบท วัดแม่พวก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่


อ.ไวรุศมุณีขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญใหญ่ร่วมสร้างเจดีย์ ฉัตรทั้ง 4 มุม พระปางเปิดโลกทั้ง 4 ทิศ ถวายวัดแม่พวก (วัดชนบทในจังหวัดเชียงใหม่) ซึ่งขณะนี้แม้จะเริ่มก่อสร้างเจดีย์แล้วแต่ก็ยังขาดแคลนทุนทรัพย์อีกจำนวนมาก รายละเอียดดังนี้

ยอดฉัตร 15,000 บาท
พระปางเปิดโลก 4 องค์ (ปั้นมือ) องค์ละ 10,000 บาท
ฉัตร 4 มุมพระธาตุ ฉัตรละ 10,000 บาท


สร้างเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุอานิสงค์มากยิ่งนักและถือว่าหาทำได้ยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการทำถวายแด่วัดที่ต้องการด้วยแล้ว 
อย่างน้อยที่สุดผู้ที่ได้ร่วมบุญนี้ก็ปิดประตูอบายภูมิเพียงน้อมระลึกถึงบุญนี้เสมอ
ท่านใดสนใจร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมทำบุญครั้งนี้ สามารถโอนปัจจัยเข้าบัญชีกองบุญตั้งแต่วันนี้และส่งรายชื่อและจำนวนเงินทำบุญมาที่ nidnee.k@gmail.com 
โดยอ.ไวรุศมุณีจะรวบรวมปัจจัยทั้งหมดและนำส่งถวายวัดแม่พวกโดยเร็วที่สุด


อานิสงส์แห่งการสร้างเจดีย์ บรรจุ พระบรมธาตุ
ชีวิตมั่นคงสุขสมปรารถนาทุกด้าน ผิวพรรณผุดผ่องใสดั่งทองคำ เป็นที่เคารพยกย่อง เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ ปิดประตูนรกโลกันต์ ได้มรรคผล นิพพาน เร็วขึ้น

อานิสงส์แห่งการถวายฉัตรยอดพระเจดีย์
ได้รับการเคารพยกย่อง เกิดในชาติตระกูลสูง มีสง่าราศี

โมทนาสาธุ โมทนาสาธุ โมทนาสาธุ

Powered by MakeWebEasy.com