ทำบุญด้วยการปล่อยสัตว์ปล่อยชีวิต

Last updated: 21 ธ.ค. 2554  |  5561 จำนวนผู้เข้าชม  | 


การปล่อยสัตว์ปล่อยชีวิตที่ถูกกักขังจองจำให้พ้นทรมานมีสุคติ

"อายุยืนยาวคือความปรารถนาของมนุษย์ทุกผู้นาม ...
แม้เงินทองจะสามารถซื้อประเทศทั้งประเทศได้ ...
แต่เงินนั้น ก็ไม่อาจซื้ออายุที่ยืนยาวได้ ...
ต่อให้ฐานะของเราสูงส่ง อำนาจ ท่วมท้นล้นฟ้า ...
ก็ยากที่จะเพิ่มเติมอายุขัยได้ ...
แล้วจะทำอย่างไร ให้มนุษย์นั้นมีอายุขัยและวาสนาที่ยืนยงยาวนานได้เล่า ? ...

ในพุทธคัมภีร์บทหนึ่งที่กล่าวถึงผลลัพธ์ที่ได้จากการ ให้ทาน ๕ ชนิดว่า...
“ ให้ทานชีวิต ต่ออายุยืนยาว พ้นเจ็บป่วย ” ...
คำว่า “ให้ทานชีวิต” ในที่นี้ก็คือ ...
การละเว้นจากการฆ่าสัตว์ ปล่อยสัตว์ ปกป้องคุ้มครองสัตว์ ...

ในคัมภีร์ปี้อวี้จิงได้บันทึก เอาไว้ว่า...
มีเณรน้อยรูปหนึ่งได้ช่วยชีวิตของมด ...
ด้วยเหตุนี้ ทำให้ตนเองนั้นอายุยืนแม้นปรารถนาอายุยืนยาว นอกจาก ช่วยเหลือผู้คน ขจัดทุกข์บำรุงสุขแล้ว ยังต้องธำรงไว้ซึ่งเมตตาจิต ...
คือ การละเว้นจากการฆ่าสัตว์ ...
เมื่อปลูกเหตุแห่งการรักษา คุ้มครองและไม่ละเมิดชีวิตผู้อื่นแล้ว
เช่นนี้ฟ้าย่อมให้ชีวิต ที่ยืนยาวเป็นผลตอบแทนแน่นอน....

คนที่ชาตินี้อายุสั้น..ส่วนใหญ่เป็นเพราะผลกรรมจากชาติก่อนที่ได้ฆ่าสัตว์ไว้มาก
จงกลับใจใหม่...
มีเมตตาจิต ละเว้นการฆ่าสัตว์ ปลดปล่อยชีวิต
และทำบุญสร้างกุศลสม่ำเสมอ
คนที่อายุสั้นก็จะได้เพิ่มอายุไข
คนขี้โรคก็จะได้แข็งแรง"

ขอขอบคุณที่มาของเนื้อหาที่มีประโยชน์ oknation/blog/96rangjai

คาถาปล่อยสัตว์ปล่อยชีวิตที่ถูกกักขังจองจำให้พ้นทรมานมีสุคติ

ใช้สวดเมื่อเจอสัตว์ประสบภัยตายอนาถหรือปล่อยให้เขาพ้นทรมานงดการจองเวรจองกรรม
ให้ท่านตั้งจิตระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน
ทำจิตปรารถนาให้สัตว์เหล่านั้นพ้นทุกข์

สวดคาถาดังนี้:
นะโม โอม จิลิ จุลิ จุติ สวาหายะ
นะโม อะนันตะพุทธะ มหากรุณา ไมตรี จินดามณี
สมันตะ คุณัง สัพพะสัตตานัง จุติ
ด้วยอำนาจแห่งปวงพระพุทธเจ้าและพระรัตนตรัย
พร้อมทั้งบารมีแห่งพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลาย
ขอจิตของสรรพสัตว์ที่ทุกข์ร้อนถูกเบียดเบียนทรมานจงเป็นสุขเถิด
ข้าพเจ้าขอแผ่บุญให้แทนคุณเลือดเนื้อที่เลี้ยงดูข้าพเจ้า
ขอบุญอันใดที่ข้าพเจ้าทำไว้ดีแล้วขอท่านทั้งปวงจงโมทนามีส่วนบุญเทอญ

หรือจะสวดคาถาดังนี้ก็ได้

พุทธังชีวิตัง ธัมมังชีวิตัง สังฆังชีวิตัง สรณังคัจฉามิ
ข้าพเจ้าขอตั้งจิตกรุณาแผ่เมตตาอุทิศชีวิตแห่งสรรพสัตว์นี้
ขอตั้งจิตปล่อยชีวิตที่ถูกกังขังทรมานแด่พระคงคา
ขอฝากพระธรณีเมตตารับส่วนกุศลนี้อุทิศไปถึงพรหมเทพเทวดา เจ้ากรรมนายเวร
พยายมราช ท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 พระภูมิเจ้าที่ อันมีอยู่ทุกหน
เทพยดาอันอยู่บนวิมานบ้านเรือนร้านค้าวัดโรงงานทุกถ้วนทั่ว
เทพเทวดาประจำตัวประจำใจ จงได้เสด็จมาโมทนาบุญแห่งการปล่อยสัตว์นี้
ขอกุศลไมตรีบังเกิดถึงท่านท้าวมหาพรหมชินะปัญจะระ ท่านท้าวมหาพรหมยมราช
ผู้เป็นใหญ่ขอจงได้โมทนาให้ปวงสัตว์นี้หนาจงเป็นสุขทุกถ้วนทั่ว
รักษาตัวตนให้ปลอดภัยเป็นสุขทุกเมื่อ ให้เกื้อกูลบุญทวียิ่งๆขึ้นไป
ด้วยบุญนี้ขออำนาจแห่งพระรัตนตรัยแผ่รักษาเจริญเร็ว เจริญยิ่ง เจริญดี ทวีบุญบารมี
สิ่งใดดีๆจงเร่งส่งผลสำเร็จทันใจ ปวงวิบากเวรภัยจงระงับรับแต่สิ่งดีๆ
โรคภัยไข้เจ็บบรรดามีระงับดับหาย สุขกายสบายใจ ทรัพย์สินหลั่งไหลมากมี กินมีใช้มี
เก็บสร้างกุศลไม่สิ้นเจริญโลกเจริญธรรมตราบนิพพานชาตินี้เทอญ
นะโมพระพุทธะเมตตาปวงสรรพสัตว์นี้จงเป็นสุขทุกตัวตนเทอญ
พุทธังแผ่ฉัพพรรณรังสี
ธัมมังแผ่บารมี
สังฆังแผ่ไมตรี
จุติพุทธังพระอรหังจุติPowered by MakeWebEasy.com