ร่วมบุญบูชาพระหทัยยะธารณีราชาพระเจ้าหมื่นฟ้า พระพุทธรูปประจำกองบุญหมื่นฟ้า

Last updated: Jul 2, 2011  |  2195 จำนวนผู้เข้าชม  |  ข่าวสารงานบุญ


พระพุทธะธรรมธาตุศานติจักรพรรดิ์หทัยยะธารณีราชาพระเจ้าหมื่นฟ้า
ขอศานติไพศาลบังเกิดสิริมงคลทุกที่

นะโมอนันตะพุทธะสิทธิฮูม

พระหทัยยะธารณีราชาพระเจ้าหมื่นฟ้าเป็นองค์พระประจำตัวรวมบารมีพระพุทธเจ้าทั้งปวงผ่านธารณีแห่งพระพุทธเจ้า
ที่ท่านอาจารย์จะจัดสร้างเป็นพุทธานุสติบูชาเผยแผ่ในวัดและชนบทโรงพยาบาล
เพื่อเป็นมหาพุทธานุสติดังหทัยของพระธารณีราชา

จัดสร้างด้วยมวลสารพิเศษนานาประการเพื่อยังสันติในโลกด้วยพุทธรังสีภาวนา
มีเนื้อผงวิเศษมวลสารมหามงคล 10000 อย่างสุดอลังการและทองทิพยจักรพรรดิราช

สร้างไว้บูชาประจำตัว
บ้านเรือนเผยแผ่ส่วนบุญกุศลถวายบ้านเรือนสาธารณะ
ปัจจัยสมทบสร้างงานมงคลบุญช่วยวัดวาอารามในชนบทและบูชาครูอาจารย์กองบุญหมื่นฟ้า
องค์พระนี้แทนพระพุทธะประจำกองบุญหมื่นฟ้าที่รวมพุทธะบารมีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ด้วยมหามงคล
มวลสารพุทธบูชาเฉพาะ
ของกองบุญหมื่นฟ้าบรรจุแก้ววิเศษคู่บารมีพระเจ้าจักรพรรดิ์และชนวนวิเศษแห่งพระธารณีราชา
ถือเป็นหทัยพุท
ธะที่นอบน้อมพุทธรังสีแด่ทุกสถานที่ ทุกพระองค์ทั้งเทพพรหมโพธิสัตว์
เมื่อประดิษฐานพระองค์ท่
านมีพระบารมีของพระธารณีราชาสถิตอภิบาลรักษาในสายกองบุญหมื่นฟ้า
รวมมหาอานุภาพทุก
ทิศเป็นพุทธะหทัยของพระธารณีราชาที่ยังมหากุศลของปวงสัตว์ให้สำเร็จ
รวบรวมมนตราธารณีทุกๆพระองค์แผ่กว้างรวมเป็น 1
ดังได้นอบน้อ
มปวงพุทธะเทพพรหมโพธิสัตว์ทุกพระองค์พระหทัยยะธารณีราชาพระเจ้าหมื่นฟ้านี้สร้างแผ่บารมีโดยองค์ขนาดกว้าง 19 นิ้ว
ตั้งใจจะสร้างองค์ต้นทั้งหมด 400 พระองค์
แต่ชุดแรกจะสร้างเป็นเนื้อผงธรรมธาตุบรรจุสรรพมงคลวิเศษ
เพื่อบูชาไปประดิษฐานวัด บ้านเรือน เป็น
มหาพุทธะสิริธรรมธาตุบูชา
ทำผาติกรรมถวาย  วัด  โรงเรียน  สถานีตำรวจ  โรงพยาบาลพร้อมปัจจัยผาติกรรม

จะจัดสร้าง 108 องค์ก่อนเพราะต้องดูฤกษ์ยามสร้างจนครบ 400 องค์

     องค์ผงพิเศษร่วมเป็นเจ้าภาพองค์ละ 5,000 บาท     
     (จะมีการประจุชาตาเจ้าภาพทุกท่าน)     

(และหากท่านใดสนใจอยากบูชาไปเพื่อถวายตามวัดเอง
สามารถแจ้งความประสงค์และติดต่อสั่งพิมพ์เพิ่มจาก 400 องค์นี้ได้เช่นกัน)ส่วนองค์พระอาจารย์ใหญ่ผู้แผ่มหาบารมีพุทธบูชาเป็นเนื้อโลหะ 19 นิ้วเช่นกัน
แบบพระเนื้อทองทิพยพิเศษจะสร้าง 56 พระองค์

องค์โลหะให้บูชา 28 องค์ และหาเจ้าภาพ 28 องค์สร้างถวายรอบเจดีย์ดอยกลางอริยะสัจจัง

     ราคาองค์โลหะเนื้อทองทิพยพิเศษนั้น จะแจ้งให้ทราบอีกทีในโอกาสต่อไป        ขอเชิญทุกท่านร่วมกุศลเป็นการทำพระผาติกรรมแจกทาน 400 สถาน   
   สามารถร่วมจองเป็นเจ้าภาพได้ตั้งแต่วันนี้   

เพื่อหาปัจจัยสร้างบารมีกองบุญหมื่นฟ้าและร่วมสร้างพระธาตุดอยกลางอริยะสัจจัง
ร่วมทำบุญบูชาได้และท่านอาจารย์จะสร้างถวายวัดในชนบทโรงพยาบาล โรงเรียนเพื่อโปรดวิญญาณ
จะมีการรันหมายเลขและใบรับรองให้ทุกพระองค์

สามารถสั่งจองบูชาได้เป็นหทัยยะแห่งพระธารณีราชา
เพื่อเผยแผ่และประดิษฐานรอบพระธาตุดอยกลาง
ยังรับจองเจ้าภาพจะทยอยหล่อสร้างและรันหมายเลขเช่นกัน
ปัจจัยสมทบสร้างพระธาตุดอยกลางอริยะสัจจังและบำเพ็ญกุศลเพราะจะเผยแผ่บารมีไปให้ไพศาล
ด้วยบารมีพระธารณีราชาและโปรดสรรพสัตว์ ทุกถิ่นที่ ให้ได้มงคลสันติสุข

จองได้ตั้งแต่บัดนี้เพื่อร่วมกันถวายวัดต่างๆในงานฉลองพระธาตุดอยกลางอริยะสัจจัง 

Powered by MakeWebEasy.com