จาริกแสวงบุญเมืองทะเลเจดีย์ "พุกาม", มัณฑเลย์ 23-26พ.ย.2557

กราบนมัสการพระเขี้ยวแก้ว4ทิศรอบพุกามภายในเที่ยงวัน ซึ่งน้อยคนจะได้ไป 1.พระเจดีย์ตุรินต่อง-ทิศตะวันออก 2.พระเจดีย์ตันจิต่อง-ทิศตะวันตก 3.พระเจดีย์โลกะนันดา-ทิศใต้ 4.พระเจดีย์ชเวซิกอง-ทิศเหนือ อีกทั้งท่านจื้อไห่รินโปเช่ยังได้นำคณะไปถวายทองคำพระมหาเมียตมุนี เมืองมัณฑเลย์  และเข้ากราบนมัสการพระภัททันตะถูปานะอัคคะมหาสัทธัมมาโชติกะธะชะ (เมี่ยจ้าวสะยาดอ) พระมหาเถระเจ้าพม่า "ขอผลบุญนี้จงส่งถึงบิดามารดาครูอาจารย์ผู้มีพระคุณ พรหมเทพเทวดา สรรพสัตว์ สรรพชีวิต เจ้ากรรมนายเวรทุกชาติภพ จงเจริญสุขสวัสดีตราบมรรคผลนิพพานเทอญ"

Powered by MakeWebEasy.com