หมื่นฟ้าคือกว้างใหญ่ไพศาล
ดั่งปณิธานนำชนพ้นเศร้าหมอง
ศีลธรรมเสริมสร้างครรลอง
ให้สัตว์ผองพ้นภัยในวัฏฏา
หมื่นฟ้าเฝ้านำผูกดวงจิต
รวมพลังชีวิตวิสุทธิ์หยุดกังขา
เป้าหมายสุดท้ายพ้นเวียนว่ายไม่กลับมา
รวมมหาบารมีที่นฤพาน

ข่าวสาร & กิจกรรม ::

ไม่พบเนื้อหา

งานมหาทาน นครเขมรัฐเชียงตุง  พม่า 2019
คณะศรัทธากองบุญหมื่นฟ้า 

ร่วมถวายพระพุทธรูป เครื่องบูชา ยา จีวร
เครื่องกันหนาว ค่าอาหาร ค่าน้ำค่าไฟ
ทุนการศึกษาของพระเณร

โมทนาบุญกองบุญหมื่นฟ้า ::

Powered by MakeWebEasy.com