ข่าวสารงานบุญ
2 พ.ย.2556 นี้ร่วมบุญยกยอดฉัตร พระธาตุดอยกลางอริยะสัจจัง
[11 มิถุนายน 2556 16:53 น.]จำนวนผู้เข้าชม 5872 คน


         ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา สายบุญบารมี ญาติธรรม คณะศิษยานุศิษย์กองบุญหมื่นฟ้า         
ร่วมบุญทอดกฐิน  มหาทานบารมีกุศลรัตนตรัยพุทธบูชา
ยกยอดฉัตร นวโลกุตระธรรม โพธิอริยะสัจจังธรรมธาตุ
ในโอกาสฉลองบุญยกยอดฉัตร พระธาตุดอยกลางอริยะสัจจัง


วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2556

พุทธอุทยานดอยกลางอริยะสัจจัง
สำนักปฏิบัติธรรมบ่อน้ำพระฤาษี
อำเภอวังชิ้น  จังหวัดแพร่เพื่อยกยอดฉัตรพระธาตุ ฉลองโมทนาบุญ และทอดกฐินสามัคคี 
ผ้าป่าสายบุญ 
เป็นทุนโครงการปฏิบัติธรรม พัฒนาจิตและเยาวชน และก่อสร้างอาคารพักอุบาสกอุบาสิกา
พระมารดาวิสาขามหาอุบาสิกาบารมี
พระบิดาอนาถบัณฑิกะมหาอุบาสกบารมี
สำหรับใช้เป็นเรือนพักผู้มาปฏิบัติธรรม
กิจกรรมจาริกอบรมธรรมตลอดปี

ทั้งนี้จะได้เป็นส่วนของค่าน้ำค่าไฟงานสาธารณะกุศล
ในสำนักปฏิบัติธรรมที่จัดเป็นสาธารณะประโยชน์เรื่อยมาด้วย

ได้ทั้งบุญ เสริมทั้งบารมี พัฒนากายใจวาจา
สมดุลโลก  สมดุลธรรม
ประสบแต่สันติยิ่งๆๆๆเทอญ


  

กำหนดการบุญ

วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2556


 
เวลา 07.28น.  บวงสรวงพรหมเทพเทวดาพระธาตุเจ้าดอยกลางอริยะสัจจัง

เวลา 08.28น.  สวดเบิกพระธาตุ โดยคณะพระครูวัดห้วยหม้าย และ วัดบ้านลู เมืองสอง จ.แพร่

เวลา 09.28น. 
พระเถราจารย์ปรกภาวนาพระธาตุเจ้า 4 ทิศ และผู้ทรงบารมีอธิษฐานจิตจากทุกทิศ
                   
กราบอาราธนา พระเดชพระคุณหลวงปู่ พระราชวิริยาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา  
                    เมตตาแผ่เมตตาจิต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ยกยอดฉัตรพระธาตุ ดอยกลางอริยะสัจจัง 
                    โมทนาสาธุๆๆๆๆ


                    รายนามพระเถราจารย์ผู้ทรงคุณ  ร่วมอธิษฐานจิตพระธาตุยกยอดฉัตรบารมี 4 ทิศ
                         1. หลวงปู่แวนกาย  วัดอัมปึล พระเถระผู้ทรงวิทยาคุณสายขอม ประเทศกัมพูชา
                         2. หลวงปู่เมี่ยวจ้าวสะยาดอ พระเถระผู้ทรงคุณในพม่า
                         3. หลวงปู่พระอุปัชฌาย์หนู วัดไผ่สามเกาะ จ.ราชบุรี  พระเถระทรงบารมีเมืองราชบุรี
                         4. พระครูบาเจ้าน้อย  เตชปัญโญ ตนบุญแห่งลานนา วัดศรีดอนมูล  อ.สารภี  เชียงใหม่
                        
เวลา 09.59น.  คณะพระสงฆ์ผู้ทรงคุณ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ 
                          ยกยอดฉัตรพระธาตุ คณะพระสงฆ์ชยันโต


เวลา 10.39น.  ทอดกฐินสามัคคี  ผ้าป่าสายบุญยอดฉัตร 
                          ถวายมหาทานบารมี เพื่อสมทบบุญกฐิน 40 วัด ถวายพระสังฆทานพระภิกษุสงฆ์

เวลา 11.15น.   ถวายภัตตาหารเพล กรวดน้ำรับพร

เวลา 12.00น.   ศรัทธาญาติธรรมร่วมรับประทานอาหาร โดยศรัทธาเจ้าภาพโรงทานกองบุญหมื่นฟ้า
                           ชมการแสดงพื้นบ้านล้านนา ฟ้อนบวงสรวงพระธาตุ มีซอบูชาเทวดาอารักข์ถึงค่ำ


เวลา 18.00น.   มีสวดมนต์เจริญภาวนาจุดประทีปบูชาพระธาตุ

 


เหรียญที่ระลึกสร้างพระธาตุดอยกลางอริยะสัจจัง ยกยอดฉัตรพระธาตุ 2 พย 2556 นี้

   
ผู้ร่วมบุญตั้งกองบุญ 300 บาท จะได้รับมอบเป็นที่ระลึก 1 เหรียญ
ขอบารมีพระธาตุดอยกลางคุ้มครองเทอญ


พระร่วงมหาชนวนธาตุ  บรรจุในองค์พระธาตุดอยกลาง
อริยะสัจจังเพื่อสืบพระพุทธศาสนาตามคติชนโบราณ
ซึ่งสร้างแค่ 2000 องค์ ได้บรรจุในพระธาตุ 1400 องค์

ยังมีบางส่วนที่มีผู้สนใจบูชา
==> เนื้อสำริดรมดำสร้าง 1800 องค์ มอบแก่ผู้ร่วมงานยกยอดฉัตร 1 กอง 300 บาท
==> เนื้อมหาชนวนพิเศษสร้าง 200 องค์ มอบแก่ผู้ร่วมงานยกยอดฉัตร 1 กอง 1000 บาท
ได้นำบรรจุบางส่วน เหลือเล็กน้อย

ผู้ร่วมบุญยกยอดฉัตรพระธาตุ จะได้รับเป็นที่ระลึกมีจำนวนจำกัดเท่านั้น
สร้างบรรจุและให้บูชาเป็นสื่อรับบารมีพระธาตุมอบแก่ผู้ร่วมบุญยกฉัตรพระธาตุดอยกลางอริยะสัจจัง


ติดต่อร่วมบุญ ได้ที่กองบุญหมื่นฟ้า
โทร 083-579-5836

                     ร่วมบุญเจ้าภาพส่วนต่างๆ งานพระธาตุดอยกลางอริยะสัจจัง                     

โรงทานวันที่ 2 พฤศจิกายน
ผู้ศรัทธาสามารถร่วมตั้งโรงทาน น้ำ ของว่าง อาหาร  ได้ตามศรัทธา

กฐินสามมัคคี 40 วัด
สามารถรับจองผ้าป่า  กฐิน  สมทบ

ผ้าไตร  รับจองสายบุญบารมี

ยกยอดฉัตร
มาสมทบเป็นเจ้าภาพในวันยกฉัตรได้
โดยตั้งต้นเงิน  ผ้าป่า  กฐิน  ตามศรัทธาสามัคคีเทอญ

    *** รายละเอียดเพิ่มเติม ***   
  รวมบุญสมทบ 40 กฐินบูชาพระกรรมฐาน ทานศีลภาวนา
  


งานพระธาตุดอยกลางตอนนี้ จากที่ทราบจากช่าง ประเมินราคา
ยังขาดเจ้าภาพส่วนต่างๆดังนี้


1. ซุ้มพระ 4 ทิศ เจ้าภาพทิศละ 55000 บาท   (ครบแล้ว)

2. กำแพงแก้วรอบพระธาตุ 3 ชั้น ช่องละ 6000 บาท (50 ช่อง) (** ยังขาดเจ้าภาพอยู่ **)

3. เจ้าภาพบันไดนาคขึ้นพระธาตุ 100000 บาท  (ครบแล้ว)
(บันไดนาคส่วนนี้คือบันไดขึ้นพระธาตุ ไม่รวมจากข้างล่างถึงส่วนนี้) 

4. นรสิงห์ธรรมบาล 4 ตน 
(ครบแล้ว)

ทุกรายการมีวัตถุมงคลพิเศษมอบให้ เพราะเราจะเข้าภาวนาประจุ 3 เดือน
ผู้ศรัทธาร่วมบุญตามเหตุตามปัจจัยเทอญ

ทั้งหมดนี้จะพยายามให้แล้วเสร็จภายในวันงาน 2 พฤศจิกายน 2556 นี้
โมทนาบุญทุกๆท่านเทอญ

ผู้ศรัทธาสามารถร่วมตั้งกองบุญสมทบ 
เจ้าภาพครอบครัวตระกูล จะจารึกชื่อใส่แผ่นหินอ่อนเป็นพุทธบูชาพระธาตุดอยกลางอริยะสัจจัง


ติดต่อร่วมบุญได้ที่
กองบุญหมื่นฟ้า 083-579-5836

 ผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ 
ลขที่ 059-2-44705-9
ชื่อ ไวรุศมุณี องค์อารยะปภาช
บอกบุญ  นำบุญ  ส่งบุญ
รวมใจ  รวมศรัทธา  รวมทานบารมี
ยกยอดฉัตร  ญาติมิตร  ครอบครัว
ตระกูล  ร่วมสายบุญ
ไม่ตกต่ำในทุกสถาน
โมทนาบุญไพศาล
ทุกประการเทอญ


ขอความเจริญในอริยะทรัพย์  โภคทรัพย์
มิหน่ายในทานศีลภาวนา จงบังเกิดมีแด่ทุกท่าน
สำเร็จ สมหวัง  สมปรารถนา เป็นเสบียงปัจจัย
ตราบเท่าเข้าสู่มรรคผลนิพพาน ในชาตินี้เทอญ 
รายละเอียดที่ระลึกผู้ร่วมบุญงานพระธาตุดอยกลางอริยะสัจจัง

ผู้เป็นเจ้าภาพบันได 100000 บาท หรือหาปัจจัยรวมสายมา
จะได้รับพระเจ้าปางห้ามญาติ สร้างจากไม้ตะเคียนฟ้าผ่า 
พร้อมทั้งพระแก้ววิสุทธิรัตนะ 5 องค์ ซึ่งทำจากแก้วโป่งข่ามเสกนานมาก
และจะเข้าการปลุกเสก 3 เดือนตลอดเข้าพรรษา

ผู้ร่วมบุญเจ้าภาพซุ้ม 4 ทิศ ทิศละ 55000 บาท 
จะได้พระขรรค์ปราบมารบรมครู และมีดหมอครู กองบุญหมื่นฟ้า 

ผู้ร่วมบุญช่องกำแพงแก้ว ช่องละ 6000 บาท
จะได้รับพระฤาษีตาวัวบรมครู 

ทุกๆรายการจะจารึกชื่อผู้ร่วมบุญเจ้าภาพลงแผ่นหินอ่อนบูชาด้านล่างให้คนโมทนาเป็นเกียรติสืบไป

 

[ +zoom ]
พระแก้ววิสุทธิรัตนะ 5 องค์

[ +zoom ]
พระขรรค์ปราบมารบรมครู

[ +zoom ]
พระฤาษีตาวัวบรมครู

[ +zoom ]
พระเจ้าปางห้ามญาติ
ข่าวสารงานบุญ
- 1-2 มิย. 2562 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมธรรมภาวนาวัชรยานบารมี โดยพระอาจารย์ลามะจื้อไห่รินโปเช่ [11 มิถุนายน 2556 16:53 น.]
- อาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ขอเชิญคณะศรัทธาร่วมงานมุทิตาท่านลามะจื้อไห่รินโปเช่ ที่ธรรมสถานว่องวานิช [11 มิถุนายน 2556 16:53 น.]
- ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2561 ณ วัดตำหนักธรรมนิมิตร (บ้านอ้อย) จ.เชียงใหม่ [11 มิถุนายน 2556 16:53 น.]
- วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 ขอเชิญทุกท่านร่วมบุญปั้นพระเจ้าทันใจพระองค์ที่ 22 ณ วัดดอนมูลโคกสิงห์คาราม อ.ลอง จ.แพร่ [11 มิถุนายน 2556 16:53 น.]
- ขอเชิญร่วมบุญมหาทานบารมี จุลกฐินทอฝ้ายสายบุญ บ้าน วัด โรงเรียน ณ วัดนาตุ้ม วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2561 [11 มิถุนายน 2556 16:53 น.]
- 23 เม.ย.61 ปั้นพระเจ้าทันใจพระองค์ที่ 21 พระเจ้าพุทธะคุณณังภาวนามงคลวิมุติทันใจ จ.นครราชสีมา [11 มิถุนายน 2556 16:53 น.]
- 14 มี.ค.61 ปั้นพระเจ้าทันใจพระองค์ที่ 20 พระเจ้าศรีิมงคลอุบลวิเศษทันใจ จ.อุบลราชธานี [11 มิถุนายน 2556 16:53 น.]
- 28 ม.ค.61 งานมุทิตาท่านลามะจื้อไห่รินโปเช่ [11 มิถุนายน 2556 16:53 น.]
- ขอเชิญร่วมบุญทอดกฐินสามัคคีร่วมสร้างถนนภายในวัด ณ วัดตำหนักธรรมนิมิตร (บ้านอ้อย) จ.เชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 [11 มิถุนายน 2556 16:53 น.]
- 20 ม.ค. 61 ขอเชิญทุกท่านร่วมบุญถวายพระรัตนตรัยบูชา พระเจ้าทันใจทรงเครื่องจักรพรรดิ์ องค์ที่ 18 (กองบุญหมื่นฟ้า) [11 มิถุนายน 2556 16:53 น.]
ดูทั้งหมด

ข้อควรปฎิบัติในการแสดงความคิดเห็น
  • ไม่โพสคำหยาบ
  • ไม่พาดพิงผู้อื่นในทางเสียหาย
  • ไม่พาดพิงถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพรักของชาวไทย
หากตรวจพบจะทำการลบข้อความนั้นๆ ทิ้งทันที
  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 21
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 294
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 3,964,532
 เปิดเว็บ 01/06/2554
 ปรับปรุงเว็บ 14/02/2562
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
24 มีนาคม 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31             
Copyright by กองบุญหมื่นฟ้า
7/10 หมู่ 1 ถนน บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
Engine by MAKEWEBEASY