ข่าวสารงานบุญ
ขอเชิญทุกท่านร่วมบุญกฐินบารมีรัตนตรัยพุทธบูชาผาติกรรม 2556 รวม 40 วัด
[9 เมษายน 2556 10:17 น.]จำนวนผู้เข้าชม 8212 คน
 


 
กฐินบารมีรัตนตรัยพุทธบูชาผาติกรรม 2556

ขอเชิญร่วมบุญร่วมใจศรัทธาบารมีผาติกรรมชำระหนี้สงฆ์หนี้เวรหนี้กรรม
ร่วมถวายกฐินทาน 13 วัดดวงเศรษฐี มหาอุดหยุดวิบาก 10 วัดบารมี เสริมบารมี 17 วัดกฐินตก
(สมทบวัดในวัดชนบทต่างๆๆตามเหตุปัจจัย) ตามบุญวาสนา


รวมบุญสมทบกฐินบูชาพระกรรมฐาน ทาน ศีล ภาวนา
อันเป็นยอดบุญยอดกุศลอันทำได้ยากแก่ปวงสังฆะบุญใหญ่กุศลแรงสืบพระพุทธศาสนา


โมทนาบุญกฐินบารมี สมทบพระรัตนตรัยบูชา ปี 2556

ยอดปัจจัยสมทบกฐินบารมีกองบุญหมื่นฟ้า ณ วันที่ 29 ต.ค. 2556
1
วัดศรีดอนมูล จ.เชียงใหม่
 
                           26,188
2
สมทบบุญสาธารณะกฐินตก เจ้าคณะจังหวัดพะเยา 
 
                           30,000
3
สมทบบุญสาธารณะกฐินตก เจ้าคณะจังหวัดแพร่
 
                           35,000
4
สำนักปฎิบัติธรรมบ่อน้ำพระฤาษี จ.แพร่
 
                           48,888
5
วัดสัมฤทธิบุญ จ.แพร่
 
                           20,000
6
วัดศรีดอนคำ จ.แพร่
 
                           10,000
7
วัดห้วยหม้าย จ.แพร่
 
                           30,000
8
วัดลูนิเกต จ.แพร่
 
                           30,000
9
วัดบ้านอ้อย (กฐิน+เมรุ) จ.เชียงใหม่
 
                           30,000
10
วัดเชตวัน จ.แพร่
 
                             5,000
11
วัดนาตุ้ม จ.แพร่
 
                           10,000
12
วัดไฮสร้อย จ.แพร่
 
                           10,000
13
วัดม่วงม้าใต้ จ.เชียงใหม่
 
                           15,000
14
วัดแม่ปาน จ.แพร่
 
                             5,000
15
วัดน้ำจำ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
(สร้างมณฑปหลวงปู่ครูบาแก้ว)  

 
                           15,000
16
วัดแม่ลอง จ.แพร่
 
                             5,000
17
วัดนาแก จ.แพร่
 
                             5,000
18
วัดไผ่สามเกาะ จ.ราชบุรี
 
                           10,000
19
วัดกู่คำ จ.เชียงใหม่
 
                           10,000
20
วัดศรีดอนมูล (หนองเหิง) จ.แพร่
 
                           10,000
21
วัดโพธิบุปผาราม บ้านปิน จ.แพร่
 
                           10,000
22
วัดเกษตรสุข จ.พะเยา
 
                             5,000
23
วัดป่านำคำวัง จ.อุดรธานี
 
                             5,000
24
วัดแม่จองไฟ  จ.แพร่
 
                             5,000
   25   
วัดดงลาน จ.แพร่
 
                           10,000
26
สมทบบุญสาธารณะกฐินตก เจ้าคณะอำเภอสอง
 
15,000
27
สมทบบุญสาธารณะกฐินตก เจ้าคณะอำเภอวังชิ้น
 
15,000
28
สมทบบุญสาธารณะกฐินตก เจ้าคณะอำเภอลอง
 
15,000
29
วัดฝายหิน จ.เชียงใหม่
 
10,000
30
วัดกิ่วแลป่าเป้า จ.เชียงใหม่
 
                           10,000
31
วัดธรรมเจดีย์ ลพ.มาลัยทอง จ.สิงห์บุรี
 
                             4,000
32
หลวงปู่แวนกาย เขมร
 
                           10,000

33
 
วัดศรีมฤคทายวัน ลพ.อุทัย จ.ราชบุรี 12,000
34
วัดบุญเย็น จ.แพร่
 
                           10,000

35
 
สมทบงานบุญกับพระอาจารย์ศุภกิจ ปภัสโร 10,000
 
และร่วมสมทบกองทุนผ้าป่าวัดต่างๆ
 
                           38,875
 
ยอดรวมทั้งสิ้น
 
544,951


   รายชื่อ 13 วัด บุญมหาเศรษฐีตามการเสริมชะตาปีนี้   .

1.  ประธานพระธาตุดอยกลางอริยะสัจจัง สำนักปฏิบัติธรรมบ่อน้ำพระฤาษี อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
     ตั้งกฐินบูชาครูพระฤาษี 109 ตนกองหลัก 
     ร่วมบุญสร้างพระธาตุ พระประธาน ให้แล้วเสร็จ โครงการเด็กปฏิบัติธรรม ค่าน้ำค่าไฟ


2.  วัดสัมฤทธิบุญ อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
     สำนักพระปริยัติธรรมส่งเสริมการศึกษาพระภิกษุสามเณร

3.  วัดศรีดอนคำ ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่
     ผาติกรรมชำระหนี้สงฆ์ พิพิธภัณฑ์เมืองลอง

4.  วัดห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่
     ร่วมบุญการศึกษาพระภิกษุสามเณร พัฒนาวัด ซ่อมพระเจดีย์

5.  วัดลูนิเกต อำเภอสอง จังหวัดแพร่
     ร่วมบุญสร้างพระธาตุเกตุแก้วจุฬามณีศรีลูนิเกต ให้แล้วเสร็จ

6.  วัดบ้านอ้อย ตำหนักธรรมนิมิตร อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
     ส่งเสริมการศึกษาพระภิกษุสามเณร พัฒนาวัดชุมชน ช่วยกฐินตกสมทบ 9 วัด

7.  วัดเชตวัน ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่
     สมทบบุญสำนักพระปริยัติธรรม

8.  วัดนาตุ้ม ตำบลบ่อเหล็กลอง เมืองลอง จังหวัดแพร่
     ร่วมบุญการศึกษาพัฒนาชุมชน

9.  วัดไฮสร้อย อำเภอลอง จังหวัดแพร่
     ร่วมบุญพัฒนาพุทธสถาน เพื่อวัฒนธรรม

10. วัดศรีดอนมูล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
      กองบุญหมื่นฟ้าอาจาริยะบูชาร่วมสร้างศาลารวมใจสามัคคีธรรมกับครูบาเจ้าน้อย เตชะปัญโญ

11. วัดม่วงม้าใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
      บูรณะพุทธสถาน บำรุงพระเจดีย์ ค่าน้ำค่าไฟวัด

12. วัดแม่ปาน เมืองลอง จังหวัดแพร่
       ซ่อมหลังคาพระอุโบสถทีชำรุด

13. วัดบุญเย็น เมืองลอง จังหวัดแพร่
       ซ่อมหลังคาพระอุโบสถที่ชำรุด
 
กฐินสมทบวัดต่างๆ เป็นกองๆ อีก 10 วัด ดังนี้

1.  วัดไผ่สามเกาะ หลวงปู่หนู จังหวัดราชบุรี
     ร่วมสร้างศาลาการเปรียญให้แล้วเสร็จ

2.  วัดกู่คำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
     ชำระหนี้สงฆ์ค่าน้ำ-ค่าไฟ

3.  วัดศรีดอนมูล (ดอนมูลหนองเหิง) เมืองลอง จังหวัดแพร่
     ชำระหนี้สงฆ์ค่าน้ำ-ค่าไฟ

4.  วัดโพธิบุบผาราม บ้านปิน
     การศึกษาพระภิกษุสามเณร

5.  วัดเกษตรสุข จังหวัดพะเยา หลวงปู่ศวัส
      ชำระหนี้สงฆ์ค่าน้ำค่าไฟ

6.   วัดป่านาคำวัง จังหวัดอุดรธานี หลวงปูเพ็ง หลวงปู่บุญมา
      ชำระหนี้สงฆ์ค่าน้ำค่าไฟ

7.   วัดแม่จองไฟ
      ร่วมบุญสร้างวัด เมืองลอง

8.   วัดดงลาน
      ร่วมบุญกุศลสาธารณะกับท่านเจ้าคณะอำเภอลอง

9.   ร่วมบุญสาธารณะกับ ท่านเจ้าคณะอำเภอสอง

10. ร่วมบุญสาธารณะกับท่านเจ้าคณะอำเภอวังชิ้น


11. เพิ่มเติม กับวัดศิริชัยนิมิตร (กิ่วแลป่าเป้า) จ.เชียงใหม่
โมทนาสาธุข่าวสารบุญร่วมสมทบบุญกฐิน ตั้งสายธารบุญร่วมกัน ทอดกฐินที่อำเภอแม่วาง
โดยพระอาจารย์ไวรุศมุณี  ถวายปัจจัยสมทบตั้งต้นบุญกฐิน 10000 บาท
ผู้ศรัทธาติดต่อร่วมบุญได้โดยตรงตามประชาสัมพันธ์บุญ 
ทั้งนี้พระอาจารย์และคณะศิษยานุศิษย์กองบุญหมื่นฟ้าจักได้รวบรวมปัจจัยสมทบถวายต่อไปเทอญ
 
**ทั้งนี้ยังมีการตั้งบุญทานกฐินตก เพื่อสมทบร่วมบุญกับวัดต่างๆในชนบทด้วยเพื่อการกุศลอีก 17 วัด**


   รวมบุญสมทบ 40 กฐินบูชาพระกรรมฐาน ทานศีลภาวนา   
 
อุทิศผลบุญกฐินแด่สรรพสัตว์สรรพชีวิต สรรพเจ้ากรรมนายเวร โปรดอโหสิกรรม
ศรัทธาสาธุชน เจริญอริยะทรัพย์ โภคทรัพย์ วาสนาบารมี ง่ายต่อมรรคผลนิพพาน
สมดังใจปรารถนาอันประกอบด้วยบุญ ทุกท่านเทอญ
โมทนาสาธุ โมทนาสาธุ โมทนาสาธุ


ผู้ร่วมบุญศรัทธาสมทบบุญตามจิตศรัทธา
สดใสไม่กังวลทำตามเหตุปัจจัยสบายๆๆ
แบ่งบุญตามกำลังไพศาล

 
 
สำหรับผู้ร่วมตั้งกองบุญกฐินบารมีปี 2556 นี้จะได้รับมงคลที่ระลึก
(วัตถุมงคลทุกชิ้น สามารถรับหลังออกพรรษา
พระอาจารย์จะเข้าภาวนาอัดกำลัง 3 เดือน จึงออกให้ผู้ร่วมบุญรับโมทนาบุญ)
 
1. ผู้ร่วมกองบุญละ 500 บาท
 
  จะได้รับ พระขุนแผนยมราชชยศรีวรมันขุนคลังเศรษฐี รุ่น 3.99 เสก 1 ปี 7 เดือน
 
   
สร้างแจกบุญกฐินพิเศษ ท่านละ 1 องค์
เสน่หา เมตตา บารมี รวมมวลสารสุดพลังยมราช ที่ทำเก็บไว้โมทนาบุญกฐินโดยเฉพาะ

    
หรือ

ร่วมกองบุญละ 500 บาท
    จะรับ เหรียญพระเจ้าเชียงชื่นเนื้อฝาบาตรนอก 1 เหรียญ
2. ผู้ร่วมบุญกองละ 1000 บาท
 
  รับ พระเจ้าเก้าตื้อ ตระกูลเงิน ชนวนพิเศษ 1 องค์

   
มหาลาภมหามงคลเสริมยศตำแหน่งดีนัก โค้ดพิเศษ


3. ผู้ร่วมบุญกองละ 2000 บาท
   
รับ เหรียญทำน้ำมนต์ กองบุญหมื่นฟ้า บรมจักร 1 เหรียญ

ชนวนมวลสารดี รวมแรงครูทั้งหมดปรับดุลยดวงชะตาได้

(มีเพียง 100 เหรียญ)

4. ผู้ร่วมบุญใหญ่กองละ 7000 บาท 

    รับ พระยางั่งมหาคุรุุ ชนวนพิเศษ แร่โลหะธาตุศักดิ์สิทธิ์ทุกสายเนื้อครู อันหายากยิ่ง

    เป็นงั่งทรงบารมี มีมหิทธิเทวดา มหิทธิภูติ รักษาคุ้มครองทุกด้าน สร้างได้ยากมาก ใต้ฐานอุดผงพิเศษ
    ใช้ได้ทุกทาง มหาลาภ มหาเมตตา มหาบารมี ของดีมีน้อยเสก 1 พรรษา
    (รับแค่ 40 กองเท่านั้น)5. ผู้ร่วมบุญใหญ่กองละ 10000 บาท 
    รับ พระปิดตาบรมครูรวยหมื่นล้าน เนื้อมหาชนวน ก้นตัน 

    (มีเพียง 20 องค์เท่านั้น)
 

 

[ +zoom ]
พระขุนแผนยมราชชยศรีวรมันขุนคลังเศรษฐี รุ่น 3.99

[ +zoom ]
พระเจ้าเก้าตื้อ ตระกูลเงิน ชนวนพิเศษ

[ +zoom ]
หรียญทำน้ำมนต์ กองบุญหมื่นฟ้า บรมจักร

[ +zoom ]
พระยางั่งมหาคุรุุ ชนวนพิเศษ แร่โลหะธาตุศักดิ์สิทธิ์

[ +zoom ]
พระปิดตาบรมครูรวยหมื่นล้าน เนื้อมหาชนวน

[ +zoom ]
เหรียญพระเจ้าเชียงชื่นเนื้อฝาบาตรนอก วัดบุญเย็น เมืองลอง จังหวัดแพร่
ข่าวสารงานบุญ
- ขอเชิญทุกท่านร่วมบุญปั้นพระเจ้าทันใจพระองค์ที่ 24 ณ วัดคุ้มครองธรรม อ.สอง จ.แพร่ วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 [9 เมษายน 2556 10:17 น.]
- อาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ขอเชิญคณะศรัทธาร่วมงานมุทิตาท่านลามะจื้อไห่รินโปเช่ ที่ธรรมสถานว่องวานิช [9 เมษายน 2556 10:17 น.]
- ขอเชิญทุกท่านร่วมบุญทอดกฐินสามัคคี ถวายวัดตำหนักธรรมนิมิตร (บ้านอ้อย) ณ วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 [9 เมษายน 2556 10:17 น.]
- ขอเชิญทุกท่านร่วมบุญปั้นพระเจ้าทันใจพระองค์ที่ 23 พระเจ้าพุทธะนิมิตตังทันใจ ณ วัดดอนจันทร์ จ.สุโขทัย วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 [9 เมษายน 2556 10:17 น.]
- ขอเชิญร่วมบุญมหาทานบารมี จุลกฐินทอฝ้ายสายบุญ วัดนาตุ้ม วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2562 [9 เมษายน 2556 10:17 น.]
- 1-2 มิย. 2562 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมธรรมภาวนาวัชรยานบารมี โดยพระอาจารย์ลามะจื้อไห่รินโปเช่ [9 เมษายน 2556 10:17 น.]
- อาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ขอเชิญคณะศรัทธาร่วมงานมุทิตาท่านลามะจื้อไห่รินโปเช่ ที่ธรรมสถานว่องวานิช [9 เมษายน 2556 10:17 น.]
- ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2561 ณ วัดตำหนักธรรมนิมิตร (บ้านอ้อย) จ.เชียงใหม่ [9 เมษายน 2556 10:17 น.]
- วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 ขอเชิญทุกท่านร่วมบุญปั้นพระเจ้าทันใจพระองค์ที่ 22 ณ วัดดอนมูลโคกสิงห์คาราม อ.ลอง จ.แพร่ [9 เมษายน 2556 10:17 น.]
- ขอเชิญร่วมบุญมหาทานบารมี จุลกฐินทอฝ้ายสายบุญ บ้าน วัด โรงเรียน ณ วัดนาตุ้ม วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2561 [9 เมษายน 2556 10:17 น.]
ดูทั้งหมด

ความคิดเห็นที่ 1
ชื่อ : ปิ๊ก   E-mail : pik_mo@hotmail.com    วันที่ : 9 สิงหาคม 2556 10:35 น.

ข้อควรปฎิบัติในการแสดงความคิดเห็น
  • ไม่โพสคำหยาบ
  • ไม่พาดพิงผู้อื่นในทางเสียหาย
  • ไม่พาดพิงถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพรักของชาวไทย
หากตรวจพบจะทำการลบข้อความนั้นๆ ทิ้งทันที
  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 6
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 175
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 4,476,841
 เปิดเว็บ 01/06/2554
 ปรับปรุงเว็บ 09/01/2563
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
5 เมษายน 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30     
             
Copyright by กองบุญหมื่นฟ้า
7/10 หมู่ 1 ถนน บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
Engine by MAKEWEBEASY